všechny aktuality

Ovlivněte rozvoj podnikatelské činnosti v ČR pro období 2021-2027

Vážené podnikatelky,

ve spolupráci s organizacemi podporujícími podnikání žen v ČR si Vás dovolujeme požádat o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, jehož cílem je identifikovat potřeby pro další rozvoj Vaší podnikatelské činnosti. Vyplněním dotazníku pomůžete při efektivním zacílení podpory financované z ESF v programovém období 2021-2027.

Šetření je anonymní a zodpovězení všech otázek Vám nezabere víc než 10 minut. Dotazník prosím vyplňte do 5. října 2020.

VYPLNIT DOTAZNÍK pro rozvoj podnikatelské činnosti