Aktualitynapsali-o-nas

TV NOVA: Češky musí pracovat o 60 dní navíc, aby dosáhly na stejné peníze co muži

60 dní navíc. To musí ženy v Česku odpracovat, aby dosáhly na stejnou výplatu jako muži v předchozím roce. Už dva roky po sobě. Gender Pay Gap (GPG), tedy údaj, který ukazuje, o kolik ženy v průměru vydělávají méně než muži, klesá velmi pomalu a drží se na 16,4 %. Průměrný rozdíl v EU činí 13 %, u Lucemburska (1. místo) je to pouze 0,7 %. To nás řadí na 21. místo v EU.

Stagnace poklesu rozdílu nevěstí nic dobrého. „Pokud ženy musí v 21. století pracovat o dva měsíce déle, aby v příjmech dohnaly muže za předchozí rok, je to nejen důvod k lomení rukama, ale především k urychlení systémových změn po vzoru vyspělých ekonomik,“ komentuje Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women CR.

V předchozích letech se ukazatel poněkud snížil, ale za tímto vývojem stálo několik irelevantních faktorů. Jako třeba mimořádné odměny ve zdravotnictví, kde pracují převážně ženy, zvýšení minimální mzdy a růst výdělků ve vysoce feminizovaných odvětvích, typicky ve školství.

​Stagnující data by pro Česko měla být především motivací k opětovnému nastartování a urychlení procesu narovnávání. Jednou z nevládních aktivit, která se tématu dlouhodobě věnuje, je projekt Equal Pay Day, jehož program se koná letos už počtrnácté. Konference a Mentoringový den ve dnech 31. 3. až 2. 4. 2023 v Praze nabídnou témata s podtitulem Být vidět a slyšet.

Těmi, jejichž hlas chce akce nechat zaznít, jsou lidé a firmy angažující se v posilování rovných příležitostí a diverzity. Konference chce také ženy inspirovat k tomu, aby sdílely své zkušenosti a názory a aktivně reagovaly na přicházející příležitosti.

Equal Pay Day kombinuje formát konference, kde jsou vystupující z 85 % ženy a publikum často tvoří ženy z firem, které chtějí pracovat na své kariéře a kterým pomáhá vybrat si a následovat ženské vzory.