Aktualityvšechny aktuality

Tombola opět BUDE!

14. ročník Equal Pay Day se blíží a my Vám chceme říct, že tombola opět nebude chybět. Tentokrát bude výtěžek z tomboly věnován Nadaci Terezy Maxové dětem, na projekt To dáš!

Díky štědrým podporovatelům, kteří věnují dárky, můžeme i letos na Equal Pay Day připravit bohatou tombolu pro všechny zúčastněné. Jak na páteční konferenci, tak v sobotu během mentoringového dne budete mít možnost si zakoupit lístky do tomboly a vyhrát zajímavé ceny.

Máte chuť a možnost věnovat dárky do tomboly? Nebo nápad, koho bychom mohli oslovit? Můžete napsat i na email konference@equalpayday.cz. Děkujeme za podporu 🙂

Potěšit Vás může nejenom výhra něčeho pěkného, ale i fakt, že tím přispějete na dobrou věc. Výtěžek z tomboly bude letos věnován ve prospěch Nadace Terezy Maxové dětem na projekt To dáš!

Projekt To dáš! pomáhá mladým lidem opouštějícím dětské domovy či domy na půli cesty a nabízí jim komplexní podporu při vstupu na trh práce. Vedle workshopů zahrnuje i profesní diagnostiku, která jim pomůže lépe odhadnout schopnosti a předpoklady pro vybranou pozici. Důležitou součástí projektu je samotné zaměstnávání, které funguje na principu sociální personální agentury. V ní odborníci pečlivě vybírají prověřené kandidáty na vhodné pracovní pozice (stáže, částečné i plné úvazky), propojují je s danými zaměstnavateli a doprovází je v celém procesu adaptace do nového firemního prostředí. Neméně důležitá je spolupráce se zaměstnavateli, kteří nabízejí pracovní možnosti.

Nadace Terezy Maxové dětem

Od roku 1997 se Tereza Maxová a její nadační tým snaží být oporou pro ty, kteří jsou na pomoc dospělých bytostně odkázáni. Opuštěným a ohroženým dětem. Nadace věří, že každé dítě by mělo mít svou mámu a tátu, místo, kterému se říká domov. Pomáhá proto všem dětem, které jsou bez rodičů, vyrůstají v dětských domovech, náhradních rodinách nebo jejichž vlastním rodinám hrozí krize či rozpad. Za 25 let své činnosti podpořila statisíce dětských příběhů a rozdělila bezmála 500 mil. Kč.

Jednou z důležitých oblastí pomoci je prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí a zprostředkování konkrétní pomoci ohroženým rodinám. Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, akutní pomoc pro rodiny v krizi, dále nejrůznější terapie, adresnou pomoc matkám v azylových domech nebo odborné služby pro oběti domácího násilí. Projekt To dáš! je nadací realizován od roku 2017 a doposud podpořil 563 mladých lidí.