napsali-o-nas

TN.CZ: Globální „to do list“ v projektu Equal Pay Day. Konference, která má vliv

17 cílů udržitelného rozvoje OSN neboli SDGs. Program rozvoje, který vydala OSN v návaznosti na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (tzv. MDGs), je představován jako globální „to do list“ na cestu budoucnosti.

Udržitelnost je téma, které se právem dostává do popředí a stále více rezonují ve společnosti. Nejde však jen o udržitelnost materiální, ale v případě projektu Equal Pay Day zejména o udržitelnost sociální a ekonomickou. Kdo zažil minulé ročníky, ví, že se jedná o jedinečnou atmosféru, osobnosti a témata, která hýbou společností a zůstávají v každém z nás dlouhé týdny i měsíce.  

Equal Pay Day (EPD) vidí v celospolečenském problému příležitost pro hledání řešení. Klade si nelehké cíle jako snižování genderových rozdílů ve společenském i pracovním prostředí v České republice, a to už od svého začátku v roce 2010. Poukazuje na příčiny rozdílů v odměňování mezi muži a ženami a zároveň vysvětluje dopady těchto nerovností.

Ve spolupráci s odbornicemi z projektu MPSV Rovná odměna, jehož hlavní gestorkou je Lenka Simerská, komunikuje, jaké nástroje a řešení, které je možné využít pro snižování gender pay gap, mohou pomoci ženám zlepšovat jejich postavení ve společnosti. „Pro mladou generaci je důležité, aby rovnost a transparentnost v odměňování byla součástí firemní kultury, proto je třeba toto téma řešit,“ vysvětluje Lenka.

Rozdíl v odměňování je v současné době v ČR 16,4 % v neprospěch žen. „Stále je to téma,“ potvrzuje Ivana Tůmová, generální ředitelka Mondelez ČR, SK a Maďarsko. Kromě zahájení konference vystoupí společně s Elke Miltrup-Altunokovou, Senior Vice President HR – Mondelēz International, na téma Pojďme hovořit o penězích – bez odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů neexistuje rovnost. Protože ekonomika i společnost ztrácí jeden ze svých významných zdrojů, pokud nedoceňuje ženy a dostatečně nevyužívá jejich potenciál a dovednosti.