všechny aktuality

První zaměstnavatelé získali certifikát o úspěšném absolvování analýzy rovného odměňování žen a mužů

Spolu s naším partnerem Rovná odměna jsme se v pondělí 12.9.2022 zúčastnili předávání certifikátů o analýze rovného odměňování žen a mužů nástrojem Logib.

Slavností akce, která se konala pod záštitou švédského velvyslance J. E. Fredrika Jörgensena, završila jednu z významných fází testování nástroje Logib jako důležitého instrumentu ke snížení stále vysoké úrovně ukazatele Gender Pay Gap v Česku. Celkem 18 společností a institucí, mezi nimiž je například MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Mendelova univerzita v Brně nebo IKEA, Česká republika, s.r.o., se tak přihlásilo k trendu vyspělých evropských zemí, které věnují pozornost transparentnosti a férovosti odměňování nejen ve vztahu k genderové otázce, ale i v širším kontextu rovnosti lidských práv. To, že se předání certifikátů odehrálo na Velvyslanectví Švédska, přitom není náhodné. Jak při této příležitosti vysvětlila odborná garantka projektu 22 % K ROVNOSTI pro nástroj Logib Dita Jahodová, severské země jsou pro nás v otázce rovnosti a diverzity velkou inspirací.

Zdroj: rovnaodmena.cz