napsali-o-nas

Newstream.cz: Ženy musely letos pracovat o dva měsíce déle, aby vydělaly stejně jako muži za loňský rok. A rozdíl se nezměnil

Ženy v Česku musely letos pracovat přibližně o 60 dní déle – tedy zhruba do dnešního dne –, aby dosáhly na stejnou výplatu jako muži v roce 2022. Meziročně došlo k nulovému posunu. Gender Pay Gap (GPG), tedy údaj udávající, o kolik ženy v průměru vydělávají méně než muži, se v Česku drží na 16,4 procenta, přičemž průměrný rozdíl v EU činí 13 procent. To řadí českou ekonomiku na 21. místo v EU třeba za Bulharsko či Slovensko.

Stagnace poklesu rozdílu nevěstí  nic dobrého. Do roku 2021 se rozdíl v odměňování snižoval, i když pomaleji, než by bylo žádoucí zapojení žen na trhu práce,“ uvedla prezidentka sdružení Business & Professional Women CR Lenka Šťastná.

Pomohly vyšší odměny ve zdravotnictví a školství

V uplynulých dvou letech se při snižování rozdílů pozitivně projevilo několik faktorů, zejména mimořádné odměny ve zdravotnictví, které ovšem reflektovaly mimořádné zatížení spojené s pandemií COVID-19, a podpora růstu odměňování ve školství. To jsou odvětví, kde jsou významně zastoupeny ženy.

Pokud ale ženy musely i letos pracovat o dva měsíce déle, aby v příjmech dohnaly muže za předchozí rok, je to podle Šťastné více než impuls být více vidět a slyšet. „Snažíme se ženám ukázat, že bez vlastního aktivního zapojení nemohou počítat s tím, že se situace sama zlepší. Mluvení bohužel nestačí, je potřeba se spojit, vzájemně se podpořit a tlačit na realizaci systémových změn. A myslím, že nám v tom rádi pomohou i muži”, uvedla Šťastná.