Venda Vaníčková

Majitelka autentik

Sobota  07.11.2020  14:15-15:15
Sobota  14.11.2020  14:15-15:15

Od roku 2006 se zabývám pod značkou autentik sebepojetím – autenticitou. Nabízím konzultace a tréninky v oblastech verbálního a neverbálního projevu. Rozšířila jsem svou působnost na terapeutické konzultace systemickým přístupem a hypnoterapii. Jsem členkou BPW ČR osmým rokem, účastním se různých aktivit na podporu žen a na EPD budu opět v roli moderátorky i mentorky. Těším se na viděnou!

„Vědět více o svých možnostech, je jako procházet svojí zahradou a stále nacházet ještě úžasnější rostliny a místa.“

Téma: Důvěra – sebedůvěra – sebevědomí – sebepojetí

Sebedůvěru chápu jako důvod věřit v sebe sama a to považuji za důležité. Aby to byla víra trvalá, potřebujeme její ověřování, zejména druhými. Jak můžeme posilovat to nejlepší v nás? Jak poznáme, kým jsme a kým můžeme být? Těším se na podnětnou diskuzi o tom, jaké možnosti známe a jaké necháváme zbytečně ladem. Odnesete si tak zásobu důvodů, proč si věřit.