Monika Ihnatková

Public Affairs Manager CZ, Danone a.s.

Téma mentoringu:
Neplýtvejte svým časem

Pátek 12.4.2024

Clarion Congress Hotel Prague

Mentoring
Vstupenky
Téma:  Neplýtvejte svým časem

Čas je veličina, která se objevuje v naší komunikaci velmi často a zejména s negativní konotaci. Nemám čas… Nestíhám… Až budu mít víc času… Nevím, kde na to vzít čas…
Dá se „získat“ víc času? A jak si den rozdělit tak, aby kromě času pro povinnosti a úkoly, zbylo místo i pro věci, které CHCI dělat.
U stolu se dozvíte o jednoduché systematické metodě, která Vám může pomoct při organizaci dne tak, aby jste zvládla, co musíte, ale zároveň i získala prostor pro to, co chcete. Ale hlavně se na chvíli zastavíme, abychom si uvědomily, že čas je náš přítel, pokud si to dovolíme.

O mně

Tento rok bychom se rádi zapojili do projektu Women’s Empowerment Principles (WEPs) jako signatáři, nakolik si myslíme, že Danone tyto principy dlouhodobě plní.

Co pro vás znamená slovo “příležitost”?

Otevřené dveře, do kterých můžu, ale nemusím vstoupit. Příležitost je pro mě spojená i se svobodnou volbou v rozhodování.

Co byste popřála Equal Pay Day k 15. narozeninám?

Aby entuziazmus, energie a kreativita, kterou za ta léta do ní vložily všechny dámy, které se na Equal Pay Day podílely, byly konečně zúročeny a další ročníky by už jenom slavily, že rovnost se stala přirozeností ve společnosti.

Jaká příležitost vám změnila život?

Těch příležitostí bylo několik a každá mě posunula, nasměřovala někam, kam bych se nedostala, pokud bych danou příležitost nevyužila.

Jakou příležitost jste propásla?

Jsou příležitosti, které jsme propásla, protože mi chyběla odvaha udělat ten zásadní krok. Ale i to beru jako dobrou zkušenost, ze které jsem se pak poučila.