Danuše Nerudová

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Propojení na LinkedIN

Danuše Nerudová je česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka. V lednu 2018 byla jmenována rektorkou Mendelovy univerzity v Brně pro volební období 2018-2022. Současně byla v lednu 2018 jmenována předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody. Jako předsedkyně komise i jako vědkyně se věnuje otázkám rovného postavení mužů a žen, dlouhodobě udržitelnému důchodovému systému a jeho financování. V dubnu 2020 spolu s dalšími ekonomy založila občanskou iniciativu KoroNERV-20.

Společenské stereotypy nejde bořit silou. Každá žena, která se dostane do takové funkce, musí být inspirací.