Barbora Jarošová

Global Customer Experience Lead, AB InBev

Téma mentoringu:
Překonejte své limitující přesvědčení a začněte žít své sny

Pátek 12.4.2024

Clarion Congress Hotel Prague

Mentoring
Vstupenky
Téma:  Překonejte své limitující přesvědčení a začněte žít své sny

Kdo z nás může říct, že si opravdu jde za svými sny? Pokud odpověď není „JÁ“, pak se musím ptát, co nám v tom brání? Je to strach z obtížnosti, nedosažitelnosti, přílišného rizika, nedostatku sebejistoty, že to nezvládneme? Kde vznikly tyto myšlenky a limitujicí přesvědčení? Limitujicí přesvědčení nejsou vrozené vlastnosti ani geny, jsou to spíše nevítaní nájemníci, kteří se usadili v naší mysli během dětství a dospívání. Tito nájemníci nás ovlivňují a často ovládají naše rozhodnutí, aniž bychom o tom věděli, brání naší odvaze, odhodlání jít za svými sny a schopnosti plně využívat svůj potenciál.

Pojďme se společně naučit odhalit nechtěné nájemníky, sbalit jim kufry a odstěhovat je z naší mysli. Ať už věříte, že něco dokážete, nebo ne, v obou případech máte pravdu. V co věříte vy?

O mně

Ve společnosti AB InBev, kde jsem započala svou kariéru po absolvování Mezinárodních vztahů, působím již 11 let. Během studií jsem původně směřovala své ambice a úsilí jedním směrem, pracovat pro Evropskou Unii.

Avšak život mě přivedl na jinou cestu, a pro mě v té době z neznámých důvodů jsem se rozhodla radikálně změnit směr a vstoupit na kariérní dráhu v oblasti International Supply Chain v pivovarském průmyslu.
Od samotného počátku mého působení v AB InBev jsem každý rok prošla neustálým procesem rozvoje. To zahrnovalo nejen profesionální a kariérní růst, ale také osobnostní rozvoj a objevování mého skutečného potenciálu. Překračování vlastních hranic a čelění strachu z neúspěchu se staly neodmyslitelnou součástí mé cesty. Během těchto 11 let jsem zastávala 8 pozic v různých procesech. z nichž poslední 4 pozice byly vedouci role.

V posledních letech jsem se začala věnovat neurovědě a rozšiřovat své znalosti jak funguje naše mysl. Vydala jsem se také na cestu NLP tréninku a coachingu (Neuro-Linguistic Programming), což mi poskytlo hlubší porozumění, jak vznikají a jak nás ovlivňují naše přesvědčení. Díky NLP jsem získala praktické dovednosti, jak pracovat s omezujícími přesvědčeními a jak si nastavit nová, chtěná přesvědčení, která nás dovedou k dosažení našich stanovených cílů. Tyto dovednosti aktivně využívám k podpoře rozvoje druhých.

Moje životní motto zní: „Limity existují pouze v naší hlavě.“

Co pro vás znamená slovo “příležitost”?

Příležitost pro mě představuje výzvu zkusit a objevit nové možnosti. Je to impuls k probuzení kreativity, posílení odhodlání a vzbuzení odvahy vstoupit do neznáma.

Jaká příležitost vám změnila život?

Příležitost absolvovat výcvik v neuro-lingvistickém programování (NLP). NLP mi dal pohled na fungování naší mysli. Naučila jsem se například techniky, jak identifikovat omezující přesvědčení, odstranit je a nahradit je novými, žádoucími přesvědčeními.