⇒ netransparentnost odměňování

Víte, kolik bere váš kolega na stejné pracovní pozici?

ZVEŘEJNILI BYSTE MZDOVÉ ROZMEZÍ dle jednotlivých pracovních pozic, pokud byste o tom mohli z pozice zaměstnavatele rozhodnout?

V České republice stále panuje přesvědčení, že transparentnost v odměňování lidé nechtějí. Výzkum veřejného mínění¹ uskutečněný v roce 2018 na vzorku 2030 osob ukazuje, že drtivá většina by transparentnost ohledně zveřejňování výše mzdy či platu přivítala:

  • 88 % dotazovaných požaduje, aby každá firma či organizace uváděla při inzerci pracovního místa mzdové rozmezí.
  • Přes 75 % dotazovaných požaduje, aby firmy a organizace zveřejňovaly anonymizované informace o mzdovém rozmezí pro jednotlivé pracovní pozice a to jak pro své zaměstnané, tak mimo firmu.
  • Téměř polovina dotázaných si myslí, že každý by měl mít možnost se dozvědět, jaká je mzda jejich kolegů či kolegyň.
A co je vlastně transparentnost?

Tento termín má dva významy:
→ dostupnost informací o výši výdělků kolegů a kolegyň
→ důkladná informovanost zaměstnanců a zaměstnankyň o tom, z čeho se skládá jejich mzda, jaký je systém benefitů a mimořádných odměn

Hlavním smyslem této snahy je poskytnout zaměstnancům a zaměstnankyním dostatek informací o tom, že ve srovnání s ostatními dostávají spravedlivý výdělek. Zaměstnavatel má zároveň jistotu, že rovně odměňuje, a je tedy v souladu se zákonem. Transparentnost může být zajišťována jak prostřednictvím zákonů (např. Německo), tak v rámci sociálního dialogu (např. Dánsko, Finsko).

 ¹Výzkum veřejného mínění zpracovalo ppm factum research s.r.o. v roce 2018. Výsledky jsou uveřejněny zde. 

Víte, jak jsou na tom s transparentností jinde v Evropě?

Velká Británie – Zaměstnavatel s více než 250 zaměstnanci a zaměstnankyněmi má povinnost publikovat výši mzdového rozdílu mezi muži a ženami (gender pay gap).

Rakousko – Zaměstnavatel s více než 150 zaměstnanci a zaměstnankyněmi má povinnost hlásit gender pay gap každý druhý rok a to přímo svým zaměstnaným nebo prostřednictvím odborů.

Finsko – Zaměstnavatel s více než 30 zaměstnanci a zaměstnankyněmi má povinnost zpracovat plán rovnosti, který sdílí se zaměstnanými každý druhý rok. Plán musí zahrnovat platovou analýzu a vyčíslit gender pay gap v kategoriích pracovních zařazení a platových stupňů.

Slovensko – Zaměstnavatel má povinnost zveřejnit výši mzdy nebo její rozmezí v pracovní inzerci. Při uzavření pracovní smlouvy pak nesmí uzavřít pracovní smlouvu na nižší částku, než byla uvedená v pracovním inzerátu.

Švédsko – Zaměstnavatel nad 24 zaměstnanců a zaměstnankyň má povinnost každé tři roky vypracovat akční plán pro rovné odměňování žen a mužů, který obsahuje vyčíslení gender pay gapu podle platových stupňů. Plán je na vyžádání předkládán úřadu ombudsmana pro rovnost.

Dánsko – Zaměstnavatel s více než 35 zaměstnanci a zaměstnankyněmi má povinnost vést roční mzdové statistiky rozdělené podle pohlaví, nebo si nechat vypracovat audit rovného odměňování nejméně jednou za tři roky.

Německo – Zaměstnavatel s více než 200 zaměstnanci a zaměstnankyněmi má povinnost poskytnout srovnání mezd kolegů či kolegyň na stejné pracovní pozici v rámci firmy. Zaměstnavatel s více než 500 zaměstnanci a zaměstnankyněmi má povinnost vést mzdové statistiky rozdělené dle pohlaví a dokazovat, že odměňuje rovně ženy i muže.

Island – Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci a zaměstnankyněmi má povinnost každé tři roky projít certifikací svého systému odměňování. Systém odměňování musí splňovat požadavky rovného systému odměňování dle standardu ÍST 85Na dodržování certifikovaného systému odměňování dohlíží sociální partneři a Centrum pro genderovou rovnost.

Pracujete na pozici, kde můžete ovlivnit systém odměňování? 
Co získáte, když se zaměříte na férové odměňování?
  • pověst dobrého zaměstnavatele
  • větší portfolio kandidátů a kandidátek na trhu práce, protože oslovíte více žen
  • nižší fluktuaci, díky které uspoříte čas i další výdaje
  • loajalitu pracovníků i pracovnic a jejich vyšší produktivitu …. A navíc!
  • Předejdete negativním zjištěním inspekce práce i možným pracovněprávním sporům.
  • Pokud otevřeně doceníte ženy, pocit férovosti bude panovat napříč celou firmou.

Jak zjistíte, zda odměňujete rovně? Využijte bezplatný analytický nástroj LOGIB.