všechny aktuality

Danuše Nerudová: “Každá žena, která se dostane do vysoké funkce, musí být inspirací”

Danuše Nerudová – významná česká ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, spoluzakladatelka občanské iniciativy KoroNERV-20. Žena, která je v dnešní době hodně vidět i slyšet, a u níž stojí za to poslouchat, co říká.

V rámci svého velmi inspirativního vystoupení na 12. ročníku konference Equal Pay Day 2021 se první rektorka ve 100leté historii brněnské Mendelovy univerzity dotkla celé řady témat, která úzce souvisí s genderovou otázkou, stejně jako s nerovností v odměňování mužů a žen, která v ČR činí v průměru 18,9 %.

Co se od ní mimo jiné dozvíte?

  • Jakým způsobem přistupuje k genderové otázce na univerzitě? Skutečností, na níž upozorňuje, totiž je, že otázka genderu nebyla donedávna na univerzitách vůbec řešena.
  • Jak vytváří rovné příležitosti, aby byly ve vysokých funkcích dostatečně zastoupeny ženy?
  • Odpověď na otázku, zda a jak by se měly ženy navzájem podporovat ve svých kariérách?
  • Jak velký problém představuje nerovnost v platech mezi muži a ženami pro ženy v důchodovém věku?

A jedna perlička na závěr – Danuše Nerudová se k nám připojila z Vysočiny, odkud se v minulosti často hlásila současná hlava státu. Že by znamení? Pusťte si video a dozvíte se více 😊

Koupit si záznam za 96 Kč

Zakoupením záznamu podpoříte aktivity BPWCR, jejichž cílem je podporovat ekonomickou nezávislost žen a postavení a vliv žen ve společnosti.

V České republice organizuje Equal Pay Day veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR z.s., která sdružuje aktivní ženy, které chtějí dělat mnohem víc než jen byznys. Organizace je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí již 90 let ve více než 100 zemích světa. Zakládající členkou organizace byla česká senátorka Františka Plamínková. V ČR tuto organizaci založila v roce 2010 Lenka Šťastná s vizí, že když se ženy spojí, dokážou neuvěřitelné věci.

Děkujeme Vám, že podporujete kampaň za #rovnéplaty