všechny aktuality

Symbolických 20%

By 6. 3. 2021 No Comments

Za 11 let existence projektu mentoringem prošlo přes 17.384 žen. Letos bude tato aktivita pro moderní ženy nabízena online a právě proto se společnost IKEA a pořádající organizace Business & Professional Women CR z.s. rozhodly podpořit ženy v Česku a na Slovensku z věrnostního klubu IKEA Family. Jak jinak než symbolickou slevou na zakoupení vstupenky ve výši 20 %, jež odpovídá současnému rozdílu v platech mužů a žen. Stačí jen uplatnit promo kód, který obdržíte v newsletteru klubu IKEA Family. Pokud ještě nejste členkou, registrace vám zabere jen pár minut.

Společnost IKEA v čele s generální ředitelkou Mounií El Hilali Acherkouk Yakhlef se do projektu zapojuje pravidelně, protože nejen jejich firemní kultura, ale hlavně vedení společnosti, má za cíl vyrovnat rovné zastoupení žen a mužů ve firmě. Více jsme téma popsaly na tn.cz. Lákají tedy nejen muže na pozice do HR, ale také ženy na pozice do IT. Pravidelně zadávají a vyhodnocují analýzy a pracují na aktivizaci svých vlastních zaměstnanců, o které se vzorně starají. Při náborech pravidelně kontrolují pomocí inclusion indexu diverzity týmů, podle věku, pohlaví nebo zázemí. 

Mounia El Hilali na konferenci EPD 2019

Rovné platy jsou o kultuře i změně myšlení ve společnosti.

V IKEA nerozhoduje zaslaný životopis, ale motivace, touha a nadšení pro práci. Je nutné, aby člověk zapadl do týmu a byl pro něj přínosem i vzácnou součástí.
Abychom mohly prezentovat dobré příklady praxe, je potřeba prezentovat reálné ženské vzory, které svými zkušenostmi mohou dodat odvahu dalším ženám. K tomu EPD využívá metodu speed mentoring, tedy sdílení zkušeností v kruhu s mentorkou a ostatními účastnicemi, kde jsou si všichni rovni a každý stůl řeší konkrétní téma. Společnost IKEA letos do akce vysílá silné ženské vzory. Kdy jindy byste mohli osobně hovořit přímo s generální ředitelkou IKEA? Ano, procvičíte přitom angličtinu, stejně jako na mentoringu s Cluster Real Estate manažerkou ES&E Nicole Erdmann. Celotýdenní event nabízí příspěvky 90 osobností z celého světa.

Učíte se, ale přitom je to zážitek. Připojíš se odkudkoliv.  

Udržitelnost v IKEA Firemní Kultura   IKEA mění svět