Aktualitynapsali-o-nasvšechny aktuality

Premium Guide: Vzdělání a rozvoj talentovaných žen je zrcadlem zdravé společnosti

Pro BPWCR zpracovala Edita Křížová.

Ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu. Jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. To se ale bohužel neodráží na trhu práce, ani v jejich odměňování. Přitom diverzifikace pracovních sil a aktivní péče o talentované hlavy přináší společnosti konkurenční výhodu a punc udržitelnosti.

Nechte se inspirovat od těch nejlepších

Často se projevuje, že ženy neumí využívat svá práva, nevěří si a myslí si, že jsou na vše samy. Ale opak je pravdou. Pokud nedokáží samy dospět k odpovědi, v čem může být problém, s čím vnitřně bojuje a jak posune svou kariéru správným směrem, pak se nabízí kontakt s osobou empatickou, zkušenou, naladěnou na stejnou věc. S osobou, která si v minulosti možná tím samým sama prošla. Řeč je o mentoringu.

Mentoring a speed mentoring pomáhá odstraňovat bariéry a předsudky, které brání ženám dosáhnout svého vlastního plného potenciálu. Jeho rozvíjením se zvyšují v pracovním prostředí rovné příležitosti včetně rovného odměňování a konkurenceschopnosti a nabízí ekonomickou bezpečnost ženám, což napomáhá snižování chudoby. Zároveň je mentoring významným nástrojem pro rozvoj kariéry a osobní růst. Nabyté vědomosti pak pomáhají ženám dosáhnout důstojných pracovních míst a to celé přispívá k ekonomickému růstu podporou jejich profesního rozvoje.

Jak to funguje konkrétně? “Abychom podpořily a propojily co nejvíce žen, vyvinula zakladatelka organizace Lenka Šťastná metodu SPEED mentoring, která nepropojí jen jednu mentorku a jednu mentee, ale více žen najednou. Výstupem je kromě konkrétní práce na tématu a sdílené zkušenosti celé pracovní skupiny tvoření vlastní profesní sítě, která je pro kariéru nezbytná.” vysvětluje Helena Dreiseitlová a dodává, že speed mentoring protíná úplně všechny projekty, které v organizaci připravují pro různé cílové skupiny. Pro firmy pomocí Women Empowerment Principles, pro ženy podnikatelky v projektu Akademie pro podnikatelky nebo pro ženy po rodičovské dovolené s přispěním městské části Prahy 4.  

Zlepšete s námi svět

Organizace Business & Professional Women CR s projektem Empowering Women Mentoring podporuje cíle udržitelného rozvoje již od roku 2016. Talentovaným ženám poskytuje jedinečnou příležitost – možnost růstu a vzdělávání. K tomu využívá osvědčený speed mentoring. Tato metoda prokázala rychlejší přenos zkušeností a dovedností z jedné generace na druhou, mezioborově i seniorně. Pro ženy, které často čelí jedinečným výzvám v pracovním prostředí, se může stát mentoring klíčovým prvkem v jejich kariérním rozvoji.

Projekt Empowering Women dosáhl pozoruhodných výsledků od svého zahájení v roce 2016. Za dobu existence jím prošlo 238 mentees pod vedením 62 mentorek v českém a anglickém jazyce. V současném ročníku se zapojilo 10 firem, které představí firemní kulturu a nabídnou podporu talentovaným ženám v čele s 20 mentorkami. „Zájem o zapojení do projektu je letos tak obrovský, že 100% nárůst řešíme dvěma souběžnými skupinami a zapojením více firem, tedy i zapojením většího počtu talentovaných žen, které vědí, že jim zkušenosti mentorek mohou hodně pomoci,“ upřesňuje prezidentka pořádající organizace Lenka Šťastná.

Šestý ročník projektu propojuje zkušené ženy manažerky z top managementu s juniorními ženami, které chtějí dále rozvíjet svou kariéru. Během šesti intenzivních setkání mentorky sdílí své know-how a varují před chybami, kterým samy kdysi na své cestě čelily. Tímto způsobem získají takzvané mentees, velmi lehce cenné rady. Ale není to jen o jednostranném předávání zkušeností juniorním ženám. Tato metoda je win-win. V debatách se zapojují úplně všichni a tak často odchází mentorka s novými nápady, know how a energií potřebnou k udržení pozice a podpory druhým. „Když jsme před osmi lety designovaly první scénář projektu, jeho cílem bylo propojit dlouhodobě talentované ženy z firem na úrovni juniorních mentees a kariérně seniorních mentorek pro sdílení zkušeností. Dnes jsou ale naše cíle vyšší. Reálná podpora jedna druhé, respekt a ochota podat pomocnou ruku pro to, aby na vrcholu u rozhodování bylo více žen a byly slyšet jejich hlasy. Cesta na vrchol není lehká a netouží po ní každý. Kdo se po ní ale vydá, může využít podporu programů, které v organizaci nabízíme,“ představuje program projektová manažerka Helena Dreiseitlová.