AktualityCEIvšechny aktuality

Opětovné hurá! Equal Pay Day 2024 znovu získává podporu Central European Initiative (CEI)

Jsme nesmírně hrdé, že naše spolupráce s CEI bude pokračovat i v letošním roce!

Středoevropská iniciativa (CEI) je regionální mezivládní fórum založené v roce 1989 po pádu Berlínské zdi. Sdružuje 17 členských států střední, východní a jihovýchodní Evropy. Podporuje sjednocenou Evropu se společnými hodnotami zahrnujícími všechny země, regiony, národy a občany a podporuje posilování kapacit svých členských států směrem k dobré správě věcí veřejných, právnímu státu a udržitelnému hospodářskému rozvoji v zájmu stability, sociální soudržnosti, environmentální udržitelnosti, bezpečnosti a prosperity. Společně se snažíme vytvářet příležitosti pro spolupráci v oblasti evropské integrace a udržitelného rozvoje díky sdílení inovativních řešení, osvědčených postupů a budováním synergií a partnerství.

Díky této spolupráci bude naše konference a mentoringové stoly obohaceny o různé pohledy velmi úspěšných žen ze 7 různých zemí, mezi něž patří Srbsko, Severní Makedonie, Bosna a Hercegovina, Itálie, Bulharsko, Rumunsko a Ukrajina. S pozvanými ženami se povětšinou setkáte u našich „mentoringových stolů“ během pátku 12. dubna. Podělí se o své nejcennější poznatky ze svých oborů.

Seznamte se s prvními třemi mezinárodními mentorkami

Yulia Oleinik
Head of Office, UNICEF

Yulia vede vysoce angažovaný tým UNICEF, který podporuje českou vládu a partnery při řešení potřeb dětí a rodin uprchlíků prchajících před válkou na Ukrajině. Jednou z nových zajímavých iniciativ je zapojení soukromého sektoru do poskytování cest k zaměstnání a budování dovedností pro mladé Ukrajinky a Ukrajince.

Její mentorské téma:

Posílení postavení žen, aby uspěly v oblasti mezinárodního rozvoje, mezinárodních záležitostí a budování míru (v AJ).

Elisabetta Gregoric
Prezidentka severovýchodního italského okresu FIDAPA – BPW Itálie

Elisabetta je v současné době vedoucí projektu Terstské laboratoře pro kvantitativní udržitelnost (Národní institut oceánografie a aplikované geofyziky – OGS, společně s Mezinárodní nadací pro svobodu a pokrok vědy v Terstu – FIT); www.ogs.it, www.fondazioneinternazionale.org.

Její mentorské téma:

Mezikulturní komunikace v globálním světě (v AJ).

Edina Seleskovic
Ředitelka nevládní organizace Radio Kameleon Open Network for Human Rights and Democracy (Otevřená síť pro lidská práva a demokracii)

Tvořivost je pro Edinu prostředkem, jak se vypořádat s největšími problémy. Momentálně se díky ní udržuje na pozitivní straně na úkor dnešní měnící se doby a zůstává oddaná své vizi budoucnosti a způsobu, jak dosáhnout našeho nejvyššího potenciálu. Ani na chvíli nepochybuje, že ho v sobě všichni nosíme.

Její mentorské téma:

Změňme svou perspektivu: Tvořivost a inovace (v AJ).