Aktualityvšechny aktuality

Německo a Česká republika na stejné pozici

By 4. 3. 2024 No Comments

V sousedním Německu připadá letos Den rovného odměňování také na 6. března a podobně vysoký jako u nás je u nich i rozdíl v odměňování – 17,7 % (podle dat z Eurostatu 2022). Název jejich letošní kampaně Je nejvyšší čas na rovné odměňování! jasně vypovídá, co si o tom Němky myslí.

Německo je přitom spolu s námi na chvostu v rámci Evropské unie, v níž se podle Eurostatu průměrný rozdíl pohybuje kolem 12,7 %. Celosvětový gender pay gap pak odhaduje OSN v průměru na 20 %. Ženy navíc 2,5krát častěji vykonávají neplacené domácí a pečující práce, soustřeďují se na hůře placenou a méně kvalifikovanou práci s větší nejistotou zaměstnání. 

www.equalpayday.de

Toto všechno jsou důvody, proč se kampaň Equal Pay Day od svého spuštění v roce 2009 stala celosvětovým hnutím překračujícím hranice mezinárodní sítě Business & Professional Women. Kampaň adoptovalo přes 35 zemí světa členské sítě, každá svým způsobem.

World Economic Forum každoročně vydává Global Gender Gap Report a hlásí se k ní i OSN, která problematiku promítla do několika ze 17 cílů udržitelné rozvoje (SDGs) a uvádí: „Dosažení rovného odměňování je důležitým milníkem pro lidská práva a rovnost žen a mužů. Je k tomu zapotřebí úsilí celého světového společenství a je třeba vykonat ještě více práce.“