Viera Uríková

Vedoucí Recruitingu a HR Marketingu, Kaufland

Propojení na LinkedIN

Aktuálne sa snažím obsadiť voľné pracovné miesta správnymi ľuďmi. A je to fuška…

Téma:  Naša ženskosť – kde nám pomôže a kde nás naopak podrazí

Sme prirodzene iné než muži. Máme svoje silné stránky i slabiny. To všetko vieme, alebo to aspoň nejak tušíme… čo tak si to nahlas povedať? A gendrovo korektné pojmy necháme v kabelkách…

Jakou nejlepší radu jste v životě dostala?

Miesto slova “musím” používam v bežnej reči slovo “chcem”. Napr. musím utekať pre deti do družiny – chcem; musím pripraviť prezentáciu – chcem…

Co děláte, když vám něco nejde, jak jste si představovala?

Všetko si podrobne nakreslím, alebo napíšem na veľkú tabuľu.