Hana de Goeij

Vedoucí udržitelného natáčení a obsahu, TV Nova

Planeta Země je naší jedinou lokací. Pokud chceme, abychom měli i nadále kde natáčet, je potřeba se o ni starat. Proto jsem se svým týmem v TV Nova spustila projekt Green Filming. Minimalizujeme uhlíkovou stopu našich produkcí a maximálně se snažíme diváky inspirovat k tomu, aby se i oni chovali ke svému okolí odpovědně.