Venda Vaníčková

Majitelka společnosti Autentik

Propojení na LinkedINFacebookWEB

Dlouhodobě se zabývám autenticitou člověka, kterou vnímám jako sebepojetí. V současné době je pro mě velmi zajímavé pozorovat, jak se sebepojetím lidé zacházejí, jak vnímají vlastní identitu, integritu a naplnění.

V uměleckém světě je „změna“ zásadní ingrediencí podstaty umění. Každá umělkyně se musí stát umělkyní mnohem více než muž.

Téma:  Strategické myšlení jako způsob mentální odolnosti

Každá doba vyžaduje specifické strategie života. Vše, co nám život přináší, zamotává naše myšlenky a určuje naše postupy, které volíme. Tím, jak dosahujeme toho, co zamýšlíme, se učíme volit postupy, které nám přináší prospěch. Z každého kroku si tak můžeme odnést podnět, zda tudy jít, nebo raději změnit směr. Na to, abychom vlastní kroky dokázali užitečně vyhodnocovat, potřebujeme odolnou, bystrou mysl. Jedině s takovou myslí dokážeme nastavit strategie, které nás těší, rozvíjí a vedou životem s hlavou vzpřímenou.

Jakou nejlepší radu jste v životě dostala?

„Sedávej, panenko, v koutě, budeš-li hodná, zůstaneš tam nadosmrti…“

Jak doplňujete energii?

Procházkami, cvičením, spánkem a četbou.

Co děláte, když vám něco nejde, jak jste si představovala?

Zhluboka dýchám, někdy se zastavím, někdy změním činnost a pak se vrátím k problému, řeknu si o pomoc – o radu.