Mirka Čejková

Koučka a partnerka ve Virtual Lab s.r.o.

Propojení na LinkedINFacebookWEB

Práce má smysl, virtuální realita se dostává díky nám do stále více škol, pro firmy jsme nově otevřeli divizi AR marketingu – moderní způsob komunikace se zákazníky. Ve volnu se potkávám se studenty – baví mě klást si spolu s nimi otázky a vidět svět jejich očima.

Téma:  Životní rovnováha a změny

Častým tématem dnešní doby je změna a zároveň požadavek na work-life balance. Životní rovnováha je ještě něco jiného, je to pocit vnitřního klidu, pohody, stability, bezpečí, o který se můžeme opřít a podávat výkony, slézat hory, řídit firmy, vychovávat děti. Co to tedy je? Umíme ji nastolit ve svém životě? Všudypřítomná změna je v kontrastu s životní rovnováhou zajímavé téma, které nabízí spoustu možností, a o ty bych se u mentoringového stolu ráda podělila.

Jakou nejlepší radu jste v životě dostala?

Dostala jsem otázku: „A co ti říká intuice?“ Teď už si ji kladu sama.

Jak doplňujete energii?

Příroda, meditace, objetí, ticho.

Co děláte, když vám něco nejde, jak jste si představovala?

Zastavím se a podívám se na tu situaci z odstupu, bez emocí se snažím pochopit, co se doopravdy děje, co mě rozčiluje, čeho se bojím, jakým stereotypům podléhám. „Uvědomit si“ – to je má tajná zbraň!