Michaela Hrdličková

Central/Eastern Europe SMA Regional Lead v Biogen Czech Republic, s.r.o.

Rezervovat mentoring / od 28.2.2019

Téma speed mentoringu

Je skutečně velký rozdíl mezi korporací a startupem?

Které zkušenosti z korporace je užitečné využít v soukromém podnikání, při budování startupu?
Často se o korporacích mluví negativně, ale podle mých zkušeností to tak vůbec nemusí být. Jsem přesvědčená, že na negativních zkušenostech z některých korporací má  vedle přebujelé byrokracie a nedostatečné komunikace spíš způsob vedení firmy. Manažery, kteří nejsou skutečnými lídry. Zaměstnanci se potom cítí frustrovaní díky špatným vztahům a přepracovanosti, ne kvůli korporaci samotné.  Myslím, že jaký je šéf, taková je firma. Jenže to platí pro všechny typy firem, od korporací po startupy.

Z dobrých korporací  si lze vzít inspiraci při budování startupu či menší firmy. Pravidla businessu, která jsou léty ověřena. Například to, že klíčové pro úspěch je mít dobré zaměstnance, vybudovat systém pro jejich  motivaci a udržení těch dobrých. Mít jasná a transparentní pravidla pro hodnocení a oceňování zaměstnanců, srozumitelně formulované cíle a zodpovědnosti, popisy pracovních míst. Stanovit si firemní hodnoty a pravidla firemní kultury a společně je sdílet. Být si vědom, že ztráta dobrých zaměstnanců je mimo jiné ztrátou know how a má negativní vliv na business. Dobré korporace aktivně budují značky, naslouchají potřebám zákazníků, zefektivňují procesy, investují do inovací.
Bylo by velmi užitečné se od korporací naučit plánování – strategické I operativní, dlouhodobé a krátkodobé, projektový management. A mít připraven plán, co dělat v případě neúspěchů, krize.
Mnohé startupy budou chtít, aby korporace byly jejich zákazníky. Není od věci si  zjistit, jak to tam vlastně chodí. Nepřekvapí potom dlouhé procesy, několikastupňové rozhodování, způsob efektivní komunikace, kdo jsou ti rozhodující lidé atd.

O tom všem a dalších tématech si můžeme u mého mentoringového stolu povídat.
Těším se na Vás!

Moje rada účastnicím

Nepředpokládejme, ověřujme, a teprve potom si udělejme názor.

Co byste popřála akci k 10. výročí?

Aby byl každý další rok tak zajímavý, inspirativní a motivující pro všechny zúčastněné, jako je tomu doposud. Já bych hlavně chtěla za EPD poděkovat. Za to, že tato akce existuje, že pomohla mnoha ženám získat sebejistotu, realizovat vlastní nápad, získat nezávislost, představit svůj projekt a navázat kontakty. Kvalitních projektů tohoto druhu zatím moc není. Díky hlavně Lence Šťastné, prezidentce BPW!

Něco o mně

Z pozice ředitelky české pobočky nadnárodní firmy jsem po osmi letech ve funkci přešla vloni do mezinárodní pozice pro specializovaný segment v téže firmě. Změna byla prospěšná a přinesla mi velmi užitečné zkušenosti – například jak rychle postavit a zaučit tým, vymyslet a implementovat efektivní business model ve velmi krátké době, vést lidi na dálku, většinou přes Skype. Uvědomila jsem si potřebu respektovat rozdíly různých národností a našla jsem funkční komunikační styl. A také jsem poznala, jak moc může být přínosné potlačit ego.
Mentoruji a kromě sdílení zkušeností z vedení firmy se zajímám o nové téma – epigenetiku, kde mohu kombinovat znalosti z biologie, mého studijního oboru, s tématem work life balance.
Za výsledky v loňském roce jsem se umístila mezi  TOP ženami Česka v oblasti manažerka v businessu v žebříčku mediálního domu Economia a Hospodářských novin.