Lucie Königová

Jednatelka/osobní rozvoj, vzdělávání dospělých, Life Academy s.r.o.

FacebookFacebookWEB

Aktuálně se věnuji přípravám dalších témat jarních webinářů, které probíhají pod hlavičkou Life Academy. Pravidelným supervizím, mentoringu a rozvoji týmu koučů. Připravuji jarní, již 9. ročník Školy koučinku – akreditovaný výcvik Kouč pro osobní i profesní praxi. Zároveň se věnuji podpoře a marketingu knihy (Ne)Gramotný rodič (prodáno již víc než 9000 ks) a mé druhé knihy Cesta zpátky k sobě, která si získala za poslední 3 měsíce srdce již téměř 1000 čtenářů.

Téma:  Cesta zpátky k sobě – jak porozumět sama sobě a žít v souladu se sebou 

Téma cesty zpátky k sobě mě provázelo v mém profesním i osobním životě posledních 15 let. Sama jsem hledala své místo v osobním i profesním životě a vše postupě měnila. Všechny mé nabyté zkušenosti a poznatky jsem v posledním 1,5 roce sepsala i do stejnojmenné knihy Cesta zpátky k sobě, která vyšla v listopadu 2021. Již nyní pomáhá téměř 1000 dalších lidí. Vidím ve své profesní praxi i všude kolem sebe, že téma hledání sebe sama, své pravé podstaty, svého místa na Zemi je velice časté. Zapomeneme se v různých životních rolích. Kompenzujeme se rodičovstvím, kariérou, podnikáním a péčí a pozorností o všechny kolem sebe. Na sebe úplně zapomínáme. Splníme si své sny a cíle, nebo našeho okolí, a přichází v určité fázi života pocity ztracenosti, vnitřní prázdnoty a nenaplnění. Přestává nám ten neustálý hon na výkon dávat smysl. Uvnitř sebe neprožíváme štěstí. Cítíme se vyčerpaně, unaveně, a život nám uniká mezi prsty a nedává nám smysl. Toužíte zpomalit, konečně se volně nadechnout, odpočívat a věnovat se víc sama sobě? Udělat si pořádek v sobě, ve vztazích, ve svém životě a najít jeho hlubší smysl a správný další směr? Začít si sebe víc vážit, tak polečně vykročíme na vaši cestu sebepoznání, k vaší nejlepší verzi sebe sama. Ráda budu vaší průvodkyní a mentorkou.

Jakou nejlepší radu jste v životě dostala?

Jdi za svým srdcem. Následuj své vize a touhy. Tři klíče ke štěstí: 1. Dělej, co tě baví. 2. Buď tam, kde jsi ráda. 3. Buď s těmi, se kterými je ti dobře.

Chystáte v roce 2022 nějakou změnu?

V roce 2022 se chystám víc věnovat sama sobě a dát do větší rovnováhy svůj profesní a osobní čas. Také víc šířit knížky, aktivity, projekty, tým koučů a produkty Life Academy, které jsem v posledních 3 letech intenzivně tvořila, aby pomáhaly více lidem i firmám a zkvalitňovaly další životy, vztahy i prostředí.

Jak doplňujete energii?

Nabíjí mě čas sama se sebou, odpojení se od vnějšího světa a napojení na sebe. Klid na utřídění myšlenek, psaním nebo pobytem v přírodě. Cestování. Ráda objevuji nová místa, poznávám nová prostředí, kde vznikají nové zážitky a člověk si odpočine od denní rutiny, do které se pak zase rád vrací. Cvičením, kdy aktivací těla ztiším mysl.

Co děláte, když vám něco nejde, jak jste si představovala?

Začnu u sebe. Hledám v sobě zdroje, souvislosti a konkrétní bloky, proč mi to, co chci, nejde podle představ. Jakmile to vše najdu a odstraním, ukáže se správná a přirozená cesta.