Lenka Simerská

MPSV, Gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI

Rezervovat mentoring / od 28.2.2019

Téma speed mentoringu

Jak nastavit zrcadlo gender pay gapu?

Budeme pracovat na pochopení principů rovného odměňování jak pro firmu, tak pro sebe samotnou. Na rozboru konkrétních situací si ukážeme, co je možné dělat pro zajištění férového výdělku pro ženy obecně a individuálně pro sebe, ať už v pozici zaměstnavatelky, zaměstnankyně nebo na volné noze. Jaké konkrétní nástroje jsou k dispozici, co můžeme změnit změnou přístupu k odměňování a co samy již změnit nedokážeme a je třeba se podívat na systém.

Moje rada účastnicím

Když chceš do svého života přivést něco, co tam dosud nebylo, musíš pro to udělat něco, co jsi dosud nedělala.

Co byste popřála akci k 10. výročí?

Přeji energii pro další fungování, protože networking a motivaci pro ženy nutně potřebujeme. Equal Pay Day je akce, která tento prostor poskytuje skvěle! Také bych přála nám všem, aby už nebylo potřeba řešit equal pay, protože bude prostě samozřejmostí.

Něco o mně

Dlouho jsem zlepšovala systémy. Trh práce a rovné příležitosti, leadership a work-life balance. Zkoumala jsem je sociologicky a v praxi poskytovala poradenství, audity a expertýzu. Až mě přitáhla osobní rovina a v roce 2014 jsem se začala věnovat koučování. Kombinace obojího je pro mě ideál.