Kateřina Braithwaite

CEO a majitelka BW TaLKS, spol. s.r.o.

Sobota  07.11.2020  14:15-15:15
Pondělí  09.11.2020  14:15-15:15

Před rokem a půl jsem bojovala s pochybnostmi o sobě samé, se strachem z budoucnosti, s nejistotou v sobě i kolem sebe. A dnes? Založila jsem společnost, která roste, mé pochyby se rozplynuly v moři práce, energie a prvních úspěchů. Těším se na nové výzvy, projekty a inspirativní lidi.

„Dveře k úspěchu mají tři zámky pro tři klíče:
1. klíč: nadšení pro svou věc,
2. klíč: víra v sebe sama,
3. klíč: disciplína a konzistence.
A uspějete.“ 

Téma: Neřeknete-li, co chcete a co očekáváte, s největší pravděpodobností to nedostanete

MLUVME JAZYKEM JEJICH KMENE. Že jste mu to říkala a on to nepochopil? Že jste chtěla nabídku k sňatku a dostala „jen“ prstýnek? A proč jste místo povýšení dostala pouze pochvalu a kytku za úspěšně dokončený projekt? Naučme se pojmenovat svoje pocity, které jsou vyjádřením našich uspokojených a neuspokojených potřeb. Pochopme souvislosti mezi pocitem a potřebou. Kvalitní vztahy s partnerem, šéfem, dětmi jsou mj. o vzájemném pochopení očekávání a přání. Naučme se dobře a přesně vyjádřit své přání a správně se zeptat na to, co očekávají a potřebují druzí. Častým zdrojem konfliktu je ono pověstné: „Tos neříkala,…“. „Ale já myslela, že je to přeci jasné,… co chci.“