Jitka Mlynarčík Kudláčková

Spolumajitelka a kreativní ředitelka JK Jitka Kudláčková

Rezervovat mentoring / od 28.2.2019

Téma speed mentoringu

Dokonale nedokonalá cesta k úspěchu

Na začátku své cesty jsem neměla mentora, s kterým bych mohla konzultovat důležitá rozhodnutí.

Prošla jsem tedy autenticky úspěchy a neúspěchy, které k mému životu patří a patřili, abych mohla být tím, kým jsem a mít se ráda taková, jaká jsem právě teď. A radovat se z toho co je a ne z toho co bylo nebo co bude.

Moje rada účastnicím

Ne všemi radami, které jsem dostala, jsem se řídila. Tyto jsou pro mne však zásadní: Nesuď, abys nebyl souzen. Nedělej nic složitější ani jednodušší, než je. Važ si svých rodičů a Země, kde jsi se narodil.

Co byste popřála akci k 10. výročí?

Velký zájem účastníků do dalších ročníků.

Něco o mně

Vizi pro svůj podnikatelský plán jsem získala v daleké cizině, kde jsem díky kvalitnímu vzdělání ve svém oboru mohla více jak rok působit. Krůček po krůčku, rok za rokem. Dnes ji společně s týmem mých kolegů úspěšně naplňujeme.