Jana Černoušková

Jednatelka, konzultantka, lektorka v JKONCEPT s.r.o.

webové stránky
pondělí 29.3.2021
středa 31.3.2021
14:00-15:30h

Multidisciplinární přístup, schopnost analyzovat a nabízet individuální řešení je moje profesní téma. Okamžitě reagovat a poskytovat zpětnou vazbu je výhoda, která mě přenesla i do online prostoru, např. k supervizím porad a vedením brainstormingů.

Téma:  ODVAHA A ROZHODNOST (rychlokurz)

Odvahu a rozhodnost potřebujeme v osobním i profesním životě jako základní prvek pro naše fungování a posun. Velmi často máme schopnosti, znalosti, předpoklady, ale přešlapujeme a příliš dlouho zůstáváme stát na jednom místě.
Budeme si povídat o základních stavebních prvcích odvahy a rozhodnosti a jak s odvahou a rozhodností vítat změny, výzvy, příležitosti a jak se díky odvaze a rozhodnosti dají překonávat nelehká období profesní i osobní. Odvaha a rozhodnost je také klíčovou dovedností pro kvalitní leadership, podnikání a všechny projekty, které budujete. I o tom se budeme bavit.

Hlavní myšlenka pro mentees:

Odvaha

Co mě v minulém roce nakoplo:

Konzultační programy pro školy, které jsem vytvořila ihned po zavedení distanční výuky. Obecně smysluplná práce.

Zdroje inspirace:

Udělejte si čas na pravidelné zamýšlení se na jaké cestě jste a co (ne)využíváte. Inspirujte se sebou.

Kterou ženu bych ráda potkala:

Vítám každé setkání, protože se vzájemně můžeme inspirovat od kohokoliv. Stačí jen přistupovat bez předsudků a očekávání.

Co by pomohlo tomu, aby byl HLAS žen ve společnosti více slyšet?

Méně (sebe)kritiky

Co bych se o sobě chtěla dočíst:

V novinách bych obecně chtěla číst autentické rozhovory a postoje, kdy ženy mluví o sobě a svých názorech bez obav „co si kdo pomyslí a jak to bude vypadat“.