Představte se prosím v 5 větách

Ve farmacii, kterou vystudovala, se pohybuje již dvacet let. Během svého profesního života prošla několika manažerskými funkcemi ve zdravotnictví, ale své znalosti a zkušenosti čerpá i z praxe v lékárně, kde začínala.

V roce 2014 nastoupila na Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to do pozice zástupce ředitele SÚKL. Zde se soustředila především na koordinaci odborné agendy několika sekcí a věnovala se i edukačním programům pro pacienty a pacientským organizacím.

Irena Storová

Ředitelka SÚKL 

⊕ Pátek 29.3.2019

Koupit vstupenku

Od prosince 2017 do června 2018 byla pověřena vedením SÚKL. Do funkce ředitelky tohoto úřadu byla ministrem zdravotnictví uvedena 29. června 2018 na základě rozhodnutí o jmenování vydaného náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefem Postráneckým. S výjimkou krátkého přechodného období v roce 2006, kdy byla vedením SÚKL pověřena žena, je Mgr. Storová první ředitelkou této významné instituce, jež v České republice zajišťuje dohled nad humánními léčivy a zdravotnickými prostředky.