Představte se prosím v 5 větách

Manažérka, mentorka a vášnivá cestovateľka. Ako členka najvyššieho vedenia pivovarníckej spoločnosti riadim tímy zodpovedné za externú a internú komunikáciu, lobing, spoločenskú zodpovednosť a industriálny turizmus v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Poľsku. Zároveň sa dlhodobo venujem posunu podnikateľského prostredia k väčšej spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti, so zameraním na rozvoj diverzity v biznise a podpory ženského leadershipu.

Drahomíra Mandíková

ředitelka firemních vztahů a komunikace pro střední Evropu Asahi Breweries Europe a členka představenstva Plzeňského Prazdroje

„Nejšťastnější lidé nemají to nejlepší ze všeho. Prostě udělají to nejlepší ze všeho, co mají.“

⊕ Pátek 29.3.2019

Koupit vstupenku

Jak pohlížíte na ústřední téma konference FIREMNÍ KULTURA? 

Firemná kultúra – hodnoty spoločnosti, spôsoby myslenia, práca a správanie – je kľúčom k podpore spravodlivosti a rovnosti na pracovisku. Ak je tento prístup súčasťou filozofie firmy, prináša to výhody akcionárom aj zamestnancom.

Spravodlivý prístup a podpora diverzity by sa mali stať prioritou vedenia. Jasná pozícia a ciele, v ktorých sa firma externe zaviaže ku genderovo spravodlivému odmeňovaniu, či ďalším oblastiam podpory diverzity ktoré sú pre ňu relevantné.

Jakou myšlenku vyšlete ze svého vystoupení a proč?

Za 10 rokov organizácie konferencie Equal Pay Day sa zvýšilo povedomie o rozdieloch v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, firmy sa začali viac venovať budovaniu zmiešaných teamov so zastúpením žien. Mnohé ženy, ktoré prešli mentoringami, získaly novú inšpiráciu, kontakty, sebavedomie či odvahu pre podnikanie. Čísla sú však neúprosné, rozdiel v platoch mužov a žien je stále vysoký a zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách nízke. Téma podpory diverzity a spravodlivého prístupu tak zostáva naďalej aktuálna a ja verím, že po konferencii získajú ženy inšpiráciu tejto téme sa venovať, podporovať iné ženy v ich rozvoji a zapájať sa do formovania inkluzívnych firemných kultúr vo svojich organizáciách.

Co si z konference chcete odnést?

Vzájomnú inšpiráciu a podnety pre ďalšiu prácu.