Sobota  07.11.2020  13:00-14:00

TÉMA: Neztrácejme BIG PICTURE

Taťána Gregor Brzobohatá

Předsedkyně správní rady nadace Krása pomoci

Influencerka a aktivistka; česká topmodelka; jediná světová vítězka Miss World z ČR a SDGs ambasadorka OSN
Vedle úspěšné dlouholeté kariéry v komerčním businessu se přes 12 let věnuje podpoře sociální oblasti a mentoringu.

Je mezinárodně známá osobnost a jediná Miss World, která se kontinuálně již 11 let zabývá pomocí seniorům a zvyšování povědomí o stárnutí populace a demografických změnách. I díky tomu byla označena v roce 2012 mezinárodní organizací World Network of Young Leaders and Entrepreneurs (WNYLE) jako mezinárodní leader mladé generace.
V roce 2014 byla zařazena do prestižního žebříčku mladých osobností Forbes “30 pod 30”. V roce 2017 o ní vznikl dokument z cyklu GEN – Galerie Elity Národa.Od roku 2017 je SDGs ambasadorkou – věnuje svůj čas propagaci Cílů udržitelného rozvoje a reprezentuje ČR na různých akcích konaných pod záštitou OSN. Zúčastnila se například jako vybraný motivační speaker největší akce v historii OSN pro mladé delegáty a influencery z celého světa, ECOSOC Youth Forum 2018, a také Komise pro postavení žen (CSW), kterou organizuje UN Women, kde mluvila o roli žen v neziskovém sektoru, sociální oblasti a o genderové rovnosti.

„Věřím, že ženská síla pomůže změnit svět k lepšímu.“

 

Michaela Stachová

Ředitelka nadace Krása Pomoci

Michaela vystudovala Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Pracovala ve státní správě i v komerční sféře. První zkušenost s neziskovým sektorem přišla s pozicí vedoucí oddělení PR a fundraisingu v Diakonii ČCE – Středisku humanitární a rozvojové spolupráce, kde pracovala téměř 3 roky. V malém týmu měla na starost všechny formy fundraisingu. V současné době pracuje jako ředitelka Nadace Krása pomoci. Jako ředitelka má na starost nejen vedení organizace, ale také fundraising, finanční řízení a marketing.

“Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.” Mahátma Gándhí

Marie Petrovová

Zakladatelka mluvnormalne.cz

Našla jsem své poslání. Dělám to ráda a dělám to dobře. Samozřejmě, že chybuji. A kdo ne?

„Vše, co se v mém životě odehrává, je výsledkem mých rozhodnutí.“