Aktualityvšechny aktuality

ČEPS partnerem Equal Pay Day

By 25. 3. 2023 No Comments

Společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy elektrické energie. Činnost společnosti ČEPS se odráží v každodenním životě všech lidí. Již od svého vzniku se proto staví do pozice bezpečného a spolehlivého partnera, jak na poli energetiky, tak i ve vztahu k široké veřejnosti. Mezi hlavní hodnoty společnosti neodmyslitelně patří vysoká úroveň podnikatelské etiky, šetrný vztah k životnímu prostředí, transparentnost a nediskriminační přístup.

Společnost ČEPS, jež je dlouholetým podporovatelem a aktivním účastníkem projektu Equal Pay Day, se v letošním roce rozhodla rozšířit svoji aktivní roli při prosazování rovných podmínek v odměňování mužů a žen ve společnosti a stala se bronzovým partnerem již 14. ročníku naší prestižní osvětové akce.

Equal Pay Day je v tuzemsku poměrně ojedinělým projektem s významným přesahem do firemní praxe. Pro ČEPS je tak přirozeným partnerem, protože prosazování rovných podmínek v odměňování mužů a žen je tématem, kterému se společnost věnuje dlouhodobě. Jde o velmi inspirativní setkání, z něhož si každoročně odnášíme spoustu zajímavých podnětů i praktických rad týkajících se nastavování férové nediskriminační firemní kultury. Ceníme si také možnosti navazovat nové kontakty a vzájemně sdílet praktické zkušenosti s renomovanými odborníky i s manažerkami z nejrůznějších oblastí podnikání,“ vysvětlila rozhodnutí stát se bronzovým partnerem Diana Procházková, ředitelka sekce HR a korporátní služby společnosti ČEPS.

Právě Dianu Procházkovou jste mohli na EPD již několikrát vidět. V roce 2019 v panelu spolu s Ivanou Tůmovou, Kateřina Bílly Danyšovou a Dagmar Lederovou debatovaly o (ne)potřebnosti emocí ve firemní kultuře. V roce 2020 jste ji mohli slyšet v rámci panelu spolu s Drahomírou Mandíkovou a Lenkou Šťastnou pod názvem Equal Happy End.

Děkujeme společnosti ČEPS za letošní partnerství a těšíme se na Vás.

KEY WORDS: 

#partner #partnerství #čeps #firemníkultura #rovnépříležitosti #diverzita #SGDs #podnikání #ESG #udržitelnost #vzdělávání #BPWCR #podnikatelka #mentoring #WEPs #Equalpayday2023 #hlasžen #býtvidětaslyšet