Aktualitynapsali-o-nasvšechny aktuality

Akční ženy: Prezidentka Business & Professional Women CR Lenka Šťastná hodnotí 14. ročník Equal Pay Day: Jsem velmi spokojena, z celé akce cítit radost být její součástí

Equal Pay Day, největší – nejenom rozsahem, ale i dosahem, významem a mírou přestižnosti – česká akce organizována zejména, ale nejenom ženami a věnována především, ale ne výhradně ženám zaknihovala do své historie 14. ročník. Každoroční vyvrcholení mnohoměsíčné kampaně zaměřené na (ne)rovnost odměňování žen a mužů se uskutečnilo 31. března až 2. dubna v Clarion Congress Hotelu Prague. No – uskutečnilo…akce tohoto formátu se sama neuskuteční, neuděje jaksi sama od sebe nebo od přírody jako ranní červánky, za její přípravou, organizací a realizací stojí neúnavný a nadšený tým veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR pod vedením její prezidentky Lenky Šťastné.

Pojďme vybírat ze skvělého jahodového pyré Equal Pay Day to nejlibovější – pokud to tedy lze. Které momenty byly pro vás osobně letos ty nejzářivější?

Vybrat si nějaký moment je pro mne opravdu téměř nemožné. Velmi příjemným zjištěním pro mne bylo to, jak vystupující pojmuli naše letošní téma – BÝT VIDĚT A SLYŠET – prakticky v každém vystoupení zazněla koncentrovaná zkušenost a nějaká užitečná rada. Moc ráda si poslechnu záznamy vystoupení a zpětně si tu inspiraci užiji.

Když jsem měl možnost hovořit přímo na akci se spíkerkami, mentorkami i účastnicemi, všechny si pochvalovaly a byly spokojené. 14. ročník Equal Pay Day nejenom vrchovatě naplnil jejich očekávání, ale ve velké míře přeplnil, předčil, možná i vysoce přeskočil laťku jejich očekávání. Jak jste spokojena vy, Lenko? Byly naplněny vaše očekávání?

Ano, jsem velmi spokojena. Povedlo se téměř vše tak, jak jsme si to naplánovaly. Vystupující byli velmi otevření a ochotní se o svoje znalosti a zkušenosti dělit, atmosféra byla vstřícná a přátelská, nabíjející a povzbuzující. Posouvat se vpřed a být inspirací i pro další akce je pro nás velkou výzvou každým rokem. Děkuji všem, kteří se na přípravě akce podíleli, že k ní přistupují s takovou radostí a odpovědností. Ta radost být součástí je z celé akce cítit.

Novinkou 14. ročníku Equal Pay Day byla FINdependece zóna, kde měly ženy během 2. dne možnost nejenom nasát informace týkající se investování, ale najít i mnoho odpovědí týkajících se toho, proč se prý naše ženy bojí investovat a co s tím můžeme dělat. Součástí tohoto skvělého pointu Equal Pay Day byl i workshop Finanční wellness: 5 kroků pro vaše finanční zdraví a mohu potvrdit, že ženy se nejenom leccos přiučily, ale i dobře bavily…Můžu předpokládat, že se začala výborná tradice a FINdependence zóna se stane nedílnou součástí dalších ročníků Equal Pay Day?

Vzdělávání žen ve financích není u nás novinkou. Loni v srpnu jsme připravily velmi úspěšný FINdependence Day a ve vzdělávání žen v této oblasti hodláme pokračovat nejen na Equal Pay Day, ale i při dalších příležitostech. Naše členka Marika Čupa, která zónu připravila, je nejen aktivní investorkou, ale také neúnavnou edukátorkou v této oblasti. Budu ráda, když se řady úspěšných investorek co nejvíce rozšíří.

Z mého pohledu byla kromě skvěle vyskládaného programu prvního konferenčního dne přeplněného ženami i muži, kteří měli co říci, zajímavá i forma jejich pódiové prezentace. Spíkerky a spíkři nepřednášeli klasickým „meotarově-slidovým“ způsobem, ale akčne s mikrofony v ruce, bezprostředným, z pohledu divaček pohodovým tedexovým a místami i standupovým stylem. Bylo vidět i slyšet, že většina žen na pódiu si to doslova užívala a pozitivně to rezonovalo i v hledišti…vnímala jste podobně – z pódia i hlediště, že tato forma prezentace je ta správná pro vaši akci?

Ano, vystupování bez slidů a jiných prezentací má na naší konferenci tradici. Je to určitě náročnější pro vystupující, ale velmi atraktivní pro lidi v publiku. Naše programová ředitelka Jana Černoušková věnuje přípravě jednotlivých vystoupení velkou pozornost. Není také vůbec od věci vidět, jak výbornými řečnicemi a řečníky vystupující ženy i muži jsou. Věřím, že i toto je cesta, jak dostat více žen – expertek na pódia jiných konferencí, kde jsou stále ve velké převaze vystupující muži.