Zóna Duševního zdraví

na 15. ročníku Equal Pay Day 
11. – 12. dubna 2024 | Clarion Congress Hotel Prague

 

Během celého dne vám bude k dispozici PhDr. et Mgr. Iva Moravcová jako psycholožka se třemi specializacemi (psychologie práce, klinická psychologie a psychologie práce) a zároveň soudní znalkyně psychologie práce, managementu a personalistiky. Systémy řízení a ISO bude zastupovat Ing. Iva Prokopová, MBA

Vstupenky

Co vás v Zóně Duševního zdraví čeká

  • 30 minutové psychologické konzultace v průběhu celého dne.
  • Ve čtvrtek registrace na místě, v pátek se můžete registrovat dopředu v aplikaci Eventee
  • Přístup do aplikace zasíláme ihned po zakoupení vstupenky

JAK SOUVISÍ PROBLEMATIKA BENEFITŮ S ŘEŠENÍM PSYCHOSOCIÁLNÍCH RIZIK A HODNOCENÍM PSYCHICKÉ NÁROČNOSTI PRACOVNÍCH POZIC?

Představíme vám modely dle mezinárodní ISO normy 45003 pro duševní zdraví, které vedou k eliminaci psychosociální zátěže plynoucí z pracovních pozic a jak nápravnými opatřeními tedy prevencí můžete řešit problematiku nedostatečných benefitů tak, aby tyto náklady byly daňově uznatelné. Zároveň Vám s tím provedeme hodnocení psychické zátěže pracovních pozic.

Nápravná opatření, která vyplynou z řešení projektu Psychosociálních rizik v rámci hodnocení psychické náročnost pracovních pozic z velké části nahradí benefity.

Přínosy pro firmy a jejich zaměstnance jsou nezanedbatelné. Patří k nim zejména:

  • prevence stresu a vyhoření,
  • vyšší produktivita, nasazení a loajalita,
  • snížení nemocnosti a urychlení návratu po nemoci,
  • výběr správného pracovníka na správné místo a jeho rychlejší adaptace.

Iva Moravcová

Psycholožka a zakladatelka IQI – Individual Quality Increase s.r.o.

PhDr. et Mgr. Iva MORAVCOVÁ je psycholožkou se specializacemi na psychologii práce, klinickou psychologii a psychologii dopravy, kterým se věnuje přes 30 let svojí praxe. Studovala na Karlově univerzitě v Praze, prvních 10 let praxe se věnovala v korporátní oblasti personalistice, kde pracovala v manažerských pozicích, od roku 2000 podniká, v roce 2004 založila společnost IQI – Individual Quality Increase s.r.o., vytvořila předmět management na ČVUT a externě ho 10 let přednášela, dříve pracovala i na VŠE, je 1. soudní znalkyně psychologie se zvl. spec. na psychologii práce, management a personalistiku, psychologie dopravy.

Profesní detail:
Pracovala v České národní bance jako personalista, kde se podílela na zakládání dealingu, poté v MF DNES, kde byla manažerkou redakce a podílela se na založení regionálních redakcí v ČR, následně v SPT Telecom a.s. se v rámci HR Management development podílela na založení Personálního bezpečnostního managementu ve firmě a dále se podílela na převodu firmy pod O2 a poté založila společnost IQI – Individual Quality Increase s.r.o., v rámci které vykonávala několikrát pozici HR interim krizovou manažerku, realizoval desítky projektů pro různé společnosti menší a střední až velké mezinárodní.
Je certifikovaná mediátorka (AMCR), certifikovaná auditorka nefinanční auditorských standardů pro HR (atestační středisko DCIT), má ochrannou známku na Vyjednávání s prvky mediace u ÚPV ČR.

Odborně spolupracuje s ČT1, FORBES, MF DNES, Moderní řízení, ePravo, Transport magazín, inStore a další periodika, napsala naučně populární knihu Zářit a nevyhořet.

Iva Prokopová

Majitelka a zakladatelka poradenské společnosti QC Group s.r.o.

Působí jako konzultantka, auditorka a lektorka v oblasti systémů řízení již 20 let.
Specializuje se na normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.
Je držitelkou certifikátů manažera kvality, manažera EMS a mezinárodního certifikátu pro externího auditora kvality IRCA. Je také externím auditorem certifikačního orgánu.

Psychosociálním aspektům a rizikům práce dle normy ISO 45003 se věnuje několik let na projektech ve ŠKODA AUTO a E-on Česká republika.

Do Zóny Duševního zdraví budou mít přístup všichni návštěvníci Equal Pay Day se vstupenkami na 11. nebo 12. dubna 2024.

Koupit Vstupenky na Equal Pay Day