Aktualitynapsali-o-nasvšechny aktuality

TV Nova: Ženy mají navrch ve studiu vysokých škol. Jsou ale pozadu v technologiích

Přístup ke vzdělání je tradičně jednou z oblastí, která České republice mírně vylepšuje hodnocení Gender Gap Index (tedy index platové nerovnosti). V naší zemi mají ženy i muži obdobný přístup ke vzdělání, a Česko se tak v této oblasti loni umístilo na 16. místě v EU. Ukončením vysoké školy však rovné příležitosti mužů a žen končí. Řešením je podpora celoživotního vzdělávání, u žen zvláště pak v oblasti technologií.

​Vlivem genderových stereotypů je kariérní dráha žen po ukončení vysoké školy významně odlišná od kariérní dráhy mužů. Tyto rozdíly jsou markantní a jsou ze statistických studií dobře patrné. V roce 2022 ženy tvořily 53 % osob, které dosáhly vysokoškolského vzdělání. O to smutnější je skutečnost, že se pak daleko méně než muži uplatňují ve vědě, vlivných akademických pozicích, politických funkcích nebo vrcholovém managementu firem.

Například ve vědeckém výzkumu v roce 2022 bylo zastoupení žen pouhých 29 % ve srovnání s počtem žen, které ukončily vysokou školu. Zatímco muži dominují ve vědeckých i rozhodovacích pozicích vysokých škol (63 %), ženy většinou nacházejí uplatnění v předškolním vzdělávání, na základních a středních školách.

Ženy se tedy ve školství častěji nacházejí na pozicích, které mají kvůli předsudkům nižší společenský status a často i nižší mzdové ohodnocení. Mezi vysokoškolskými profesory a profesorkami je pouhých 16 % žen, mezi docenty a docentkami je žen 27 procent.

Změna kariéry není rozmar, ale nutnost

Celosvětově se trh práce dramaticky proměňuje. Podle studie Boston Consulting Group (BCG) z roku 2022 zanikne do roku 2030 až 330 tisíc pracovních míst vlivem postupující automatizace a digitalizace. Technologie nabírají na síle a s nimi i poptávka po nových dovednostech. Už nestačí získat vzdělání a zůstat u něj celý život. Schopnosti jako kreativní myšlení, analytické uvažování, digitální gramotnost a ochota se neustále učit jsou čím dál důležitější. Zvláště pro 55 tisíc lidí, kteří, jak odhaduje BCG, budou muset v ČR úplně změnit kariéru.

„Důležité je být proaktivní a hledat příležitosti k rozšíření svých znalostí i schopností, tzv. upskilling. Zůstat zvídavý a mít chuť neustále se učit novým věcem, zároveň nezůstávat v pohodlí komfortní zóny a nečekat, že vás někdo vezme za ruku a výzvami vás provede. Čím více do sebe investujete, tím více budete pro zaměstnavatele žádaní a zároveň budete připraveni na vše, co vám přijde do cesty,“ říká Iva Welker, CEO Local Business z kreativní agentury VML a zdůrazňuje, že i pro obor marketingu a komunikace jsou schopnosti kritického a analytického myšlení klíčové.

„Chcete-li posílit svou kreativitu a schopnost inovativního myšlení, musíte rozvíjet kritické myšlení. To vám pomůže objektivně analyzovat informace a činit informovaná rozhodnutí. Podobně kreativita vás osvobodí od tradičního myšlení a umožní vám přicházet s novými a neotřelými nápady,“ dodává Welker.

(…)

Autorka textu: Radmila Pinkavová Jirkovská