Aktualitynapsali-o-nasvšechny aktuality

Rovné příležitosti v Česku, to je pěkně tenký led.

Dne 26.12.2022 zveřejnil internetový magazín E15 článek o rovných příležitostech, BPWRC a připravované konferenci Equal Pay Day.

23. místo pro ČR z 27 zemí Evropské Unie v Indexu rovnosti žen a mužů, který pravidelně zveřejňuje Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE), není lichotivou vizitkou. Může se zdát, že nás toto téma příliš netrápí, protože v ČR není populární, i přesto ale výrazně ovlivňuje naši přítomnost a budoucnost. 

To však neznamená, že je v pořádku se s takovou realitou smířit, protože o čem se nemluví, neznamená, že neexistuje. Veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) je jednou z organizací, která se nebojí otevírat diskuse a jít naproti tématům, která považujeme za normální součást našich životů až do té míry, že zapomínáme, že jsou to situace, se kterými nemáme pasivně souhlasit, ale jít aktivně do změny. 

Od roku 2010 vede advokační kampaň k tématu (ne)rovného odměňování žen a mužů (Gender Pay Gap) a ať se nám to líbí nebo ne, ženy významně častěji platí jen za to, že jsou ženy, cenu v podobě nižší mzdy/platu. To ovlivňuje řada stereotypů a předsudků, které kolem práce žen kolují. Potýkají se s překážkami na trhu práce, jsou méně slyšet v debatě o tom, jak rodičovství ovlivňuje zejména ženy a jejich profesní a osobní život. Flexibilní pracovní podmínky a podmínky pro slaďování práce a rodiny bývají často okrajovou záležitostí, která sice v období zkušenosti s pandemií COVID nabyla na síle, ale celkem rychle téma opět pohaslo. Skoro už nám nepřijde divné, že profese, kde dominují ženy, jsou obecně hůře placené a současný trend je dokonce klást ženám téměř za vinu, že do takovýchto profesí vstupují, a díky tomu si odnášejí nižší mzdu/plat. 

I proto BPWCR nejen komentuje, ale aktivně koná. 14. ročník konference Equal Pay Day je místem, kde se každoročně téma (ne)rovného odměňování diskutuje, ale také každý rok posouvá debatu k dalším důležitým tématům, která mají potenciál přinášet pozitivní změny. 

Kvalitně strávený čas 

Equal Pay Day se uskuteční 31.3. až 2.4.2023 a kromě rozdílů v odměňování žen a mužů bude hledat odpovědi na otázky typu: Jaké mají ženy ve společnosti POSTAVENÍ a SLOVO? Nakolik je slyšet hlas žen a mužů, kterým jde o hlas žen i o posilování rovných příležitostí a diverzity? Proč nejsou viditelné ženy v různých profesních rolích, proč nejsou viditelné jejich zkušenosti, názory a témata, která mají potenciál rozvíjet celou společnost? A již tradičně přinese zkušenosti, jak se s “women power” pracuje v zahraničí. Mentoringový den na Equal Pay Day se stal legendou a největší akcí tohoto druhu v ČR i v Evropě. 

EPD 2022 den druhý závěr foto: Miroslav Lepeška Filip Wohák

Součástí ESG je také S

Jedním z velkých témat, které aktuálně firmy nejen v ČR řeší, je měření udržitelnosti a report dopadu a společenské odpovědnosti se zkratkou ESG. Často se tak firmy ve snaze vyhovět kritériím ESG zaměří na ono E, znamenající Environmental a mohou zapomenout na písmeno S, tedy Social. Naše projekty právě ono „S“, které se týká lidí, zaměstnanců, komunit, mužů i žen řeší, protože si uvědomujeme, že bez lidí nelze podporovat E ani G, tedy životní prostředí ani udržitelné řízení firem či celé společnosti,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women CR.

Princip rovných příležitostí je důležitým trendem i pro moderní firemní kulturu, proto přináší BPWCR jako ambasadorka praktický nástroj pro firmy, jak s tématem pohnout. Globální projekt UN Global Compact a UN WOMEN Women’s Empowerment Principles. 7 principů ukazuje směr, kterým je možné se vydat ve spletitých otázkách jak podpořit ženy a ve finálním důsledku i muže do té míry, že o tématu rovných příležitostí, férové kultuře a směřování k modernímu pojetí work life balance pro všechny nebudeme muset již diskutovat, ale budeme toto žít zcela přirozeně. Projekt je založen na uznání, že firmy spoluzodpovídají za spravedlivé podmínky v celé společnosti. 

Jak navýšit čísla žen v rozhodovacích pozicích? Podpořme Startupy! 

Třetím pilířem organizace je vzdělávání žen v podnikání. S významnou podporou Velvyslanectví USA v Praze zvýšila BPWCR udržitelnost byznys plánů již 90 startupům vedeným ženami prostřednictvím globálního projektu vlády USA – Academy for Women Entrepreneurs (AWE). Přihlášky do třetího ročníku je možné podat do 31. ledna 2023.

KEY WORDS: 

#ESG #udržitelnost #rovnáodměna #rovnépříležitosti #startup #diverzita #SGDs #podnikání #změna #firemníkultura #rozhodovacípozice #vzdělávání #AWEinCzechia #AWEnergized #BPWCR #podnikatelka #mentoring #WEPs #Equalpayday2023 #hlasžen #býtvidětaslyšet #postavení