všechny aktuality

Potřebujeme restart, nikoliv obnovu.

Dear Lenka, dear great women and women supporter out there! It was a pleasure to participate on EPD and I would be happy if you would integrate this format in your portfolio for the future. It is a great opportunity for us in other countries to participate easily, in a sustainable way. Of course it will never subsidize the live event but could be a great completion.“

A tak dostáváme první odpovědi na to, co přinesl rok 2020. To že se jednou svět propojí do jedné velké sítě už víme, ale rok 2020 rozhodl o tom, jak rychle to bude.

Nový normál (jak tuto dobu nazývají první vizionáři, např. Ondřej Vlček z Avastu) přivádí lidi blíž k sobě i přesto, že jsou si na míle vzdálení. A tak jsme letos mohly nejen na březnové konferenci, ale také na listopadovém mentoringu přivést k „jednomu stolu“ osobnosti z celého světa v podstatě okamžitě. Znamená to snad, že i naše děti budou moci brzy studovat nejlepší školy světa a stále nám být nablízku? Poslouchat přednášky nejlepších spíkrů? Kdykoliv a odkudkoliv? Udržitelně? Třeba i z vesnic, nebo malých měst, kde podpoří místní ekonomiku a omladí populaci?

Nový normál ale nerovná se normál. Můžeme urychlit pokrok, spolupracovat po celém světě – nevracet se do „normálu“, ale udělat skok vpřed. Celé téma plameně shrnuje ve svém příspěvku Malala Yousafzai, držitelka Nobelovy ceny za mír.

Nechtějme se vracet do světa zrychlujících se klimatických změn nebo rasové a genderové nespravedlnosti. Nechtějme obnovit svůj starý život, který nadále ignoruje diskriminaci a násilí vůči ženám, náboženským a etnickým menšinám. Přejme si svět, ve kterém miliony dívek dokončí své vzdělání a pomohou jejich ekonomikám růst, zlepšit veřejné zdraví, zpomalit dopady změny klimatu a posílit demokracii. Diskriminace na základě pohlaví vytváří překážky pokroku. Potřebujeme více žen v rozhodovacích pozicích v oblasti vzdělávacích politik a rozpočtů.

A tak se i my připojujeme k přání do „nového“ roku s vědomím, co slovo NOVÝ znamená…

Enjoy the x-mas time with your loved once, as this year I believe we all value much more than ever the times of togetherness! There is so much good things to come and great experiences ahead of us! @Nicole Erdmann,
Ingka Real Estate Manager, Cluster Europe South & East, IKEA Italia Retail

Helena Dreiseitlová