2022všechny aktuality

Odborný časopis ProfiHR podporuje konferenci Equal Pay Day 2022

Odborný magazín, který se zabývá problematikou HR a je určen pro odbornou veřejnost, jako jsou HR manažeři, personalisté a ostatní pracovníci odpovědní za řízení a vedení lidí. Obsahově se zaměřuje na poskytování aktuálně praktických rad, například case studies, zahraniční trendy a nástroje v managementu nebo inspirativní know-how pro vedoucí pracovníky v oblasti řízení lidí.

Dalšími hlavními tématy jsou recruitment, vedení, motivace, politika odměňování (včetně tematiky zaměstnaneckých benefitů), vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení, informační technologie pro personální management nebo právní výklady v legislativě.

„Jsme rádi, že jsme se letos stali mediálními partnery 13. ročníku konference Equal Pay Day. Témata jako rovné odměňování, diverzita, kariérní růst, která vyzdvihuje, se velmi úzce dotýkají firemní kultury. Ta v současné době velmi ovlivňuje nejen samotné firmy, ale i situaci na pracovním trhu. Proto i my cítíme, že musíme být u toho,“ říká Bára Štanglová, šéfredaktorka Profi HR.

Magazín ProfiHR patří do portfolia titulů vydavatelství A11.