Zora Vypušťáková

CEO and Creator Manager „PRIESTOR PRE ZMENU“

Téma speed mentoringu:
Zmena ako príležitosť, kríza ako reštart

Sobota 1.4.2023

Clarion Congress Hotel Prague

Mentoringový den
HarmonogramVstupenkyRegistrace na mentoring
Téma:  Zmena ako príležitosť, kríza ako reštart

Zmena je súčasťou života a nie je možné jej zabrániť. Každý deň sa nám dejú nejaké zmeny. Niekedy sú tak nenápadné, že si ich ani neuvedomujeme. Zmeny teda prichádzajú a budú prichádzať a tak si môžeme položiť otázku: Budeme sa ich obávať alebo ich privítame?

Okrem firemných zmien, ktoré sa dotýkajú každého z nás, ak sme súčasťou pracovného tímu, prežívame denne vlastnú osobnú zmenu. Osobné príbehy si nosíme do práce a pracovné zasa domov. Málokto ich vie striktne oddeliť tak, aby sme tie, ktoré vnímame ako problémy, nenosili domov a opačne. To nám samozrejme nepridáva na rovnováhe a spokojnosti. Spúšťačom tohto stavu je spravidla nesúhlas so zmenou, ktorá sa nám deje. Sú situácie, keď nás opustil partner, zmenili sme prácu či prostredie, narodili sa nám deti, prežívame náročné situácie v práci, dosiahli sme obrovské úspechy a vyleteli sme do výšin alebo naopak, padli sme až na osobné dno. To všetko sú stresové faktory a súčasne sú len niektoré z veľkých zmien, ktoré by sme sa radi naučili akceptovať. A ak sa zmena prehĺbi do osobnej krízy, môžeme ju využiť ako katalyzátor na vlastnú transformáciu.

Něco o mně

Každý vo svojom živote zastáva rôzne role, pričom niektoré z nich nás vedú cestou sebapoznania. Napriek tomu, že som nadobudla právne vzdelanie, ktoré ma profesijne priviedlo až na post vyššej manažérky v stavebnom a neskôr bankovom sektore, po náročných situáciách v práci a transformačnom zážitku v oblasti vlastného zdravia som sa stala tiež koučkou, mentálnou trénerkou a lektorkou, mentorkou v oblasti zdravia, leadershipu, etikoterapie a tvorby vlastnej reality.

Co děláte pro to, abyste byla VIDĚT A SLYŠET?

Ako koučka sa zameriavam na life, biznis a systemický koučing. Pracujem tiež v oblasti osobného rozvoja, života, zdravia a vzťahu k práci, na rozvoji zručností v oblasti leadership. Ako právnik z povolania a súčasne kouč a etikoterapeut, využívam tieto skúsenosti pri riešení konfliktov a mediácii. Ďalej sa orientujem aj na témy, ako perfekcionizmus, potreba kontroly, tlak na výkon, emócie na pracovisku, sebadôvera a sebahodnota, ako sa mať rád a iné. Osobitne pre ženy ponúkam pohľad na témy týkajúce sa nadobudnutia ich rovnováhy medzi prácou a osobným životom, možnosti realizovať sa ženským spôsobom aj v prevažne mužskom kolektíve, napríklad v biznise, čo je prínosom aj pre samotných mužov. Zaoberám sa zmenou ako súčasťou života, ktorú môžeme využiť na vlastnú transformáciu.

Ako autorka motivačných a odborných článkov a publikácií z oblasti leadership prepájam osobný a profesijný svet. V súčasnosti píšem pre časopis ZISK MANAŽMENT, pre ktorý som vytvorila rubriku EMÓCIE NA PRACOVISKU a pre online magazín 40plus články zo života, hlavne o vzťahoch k iným a k sebe samej. Na YouTube vediem rozhovory na tému PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHIP o emóciách a situáciách na pracovisku v rámci cyklu K prameňom etikoterapie.

Jakou ZMĚNU chcete kolem sebe vidět a prosadit?

Som spoluautorkou projektu „PRIESTOR PRE ZMENU“ a projektu „ŠKOLA EMOČNEJ GRAMOTNOSTI“, v ktorej vzdelávame záujemcov o túto oblasť. Pôsobím tiež ako lektorka Školy etikoterapie Advaita a člen Advaita tímu a taktiež ako člen tímu EDUvolúcia v rámci projektu „Tvoríme EDUvolúciu“ zameraného na maximálny rozvoj osobného potenciálu každého dieťaťa, dospelého i komunity. Prostredníctvom týchto projektov je cieľom dosiahnuť zmenu vo vedomí jednotlivca a to ponúknutím priestoru pre jeho osobné vzdelávanie.

Jaké jsou podle Vašeho názoru nejdůležitější VÝZVY PRO ROK 2023?

Prevziať za seba zodpovedosť a naďalej sa rozvíjať a prejavovať sa v poli vlastnej autenticity a integrity, čo má dosah na profesijný, aj osobný život. Tým, že si dovolíme byť autentickými, odkrývame svoj skutočný potenciál, ktorý nám otvára dvere byť úspešným zamestnancom, manažérom, podnikateľom alebo kýmkoľvek. Rozvinutím tohto potenciálu sa stávame lídrom nielen pre iných, ale v prvom rade pre seba samého.

O čem se ve veřejném prostoru nemluví, ale mělo by?

Na verejnosti sa nehovorí o našich emóciách, ktoré sú dôsledkom spôsobu nášho myslenia, pričom práve oni tak radikálne zasahujú do tvorby nášho reálneho života.

Co by mělo vědět Vaše mladší já?

Keby som bola mladšia, rada by som mala poznanie, že nie je dôležité, čo sa nám deje, ale ako na to zareagujeme.