Představte se prosím v 5 větách

Celý svůj profesní život se pohybuji v médiích, konkrétně v ekonomickém a byznysovém zpravodajství. Posledních 11 let pracuji v deníku E15, zhruba polovinu z toho redakci řídím. Kromě tištěné podoby je E15 také na webu, vydáváme magazín E15 Premium o různých tématech, děláme videa, jsme na sociálních sítích a pořádáme konference a diskusní a společenské eventy. Vývoj titulu, který vznikl jen jako tištěné noviny, odráží to, jak se v posledních letech změnila situace v médiích i ve společnosti.

Tereza Zavadilová

Šéfredaktorka deníku E15

„Vrcholem života je poznání.“

⊕ Pátek 29.3.2019

Koupit vstupenku

Jak pohlížíte na ústřední téma konference FIREMNÍ KULTURA? 

Otázka firemní kultury je čím dál důležitější: odráží humanizaci společnosti a to, jak obecně roste význam etických hodnot. Firma, která chce mít budoucnost a vliv, musí etické hodnoty do svého prostředí zakomponovat. Společnosti se špatnou firemní kulturou nebudou žít dlouho.

Co si z konference chcete odnést?

Inspiraci od ostatních řečnic a návštěvnic.

Jakou myšlenku vyšlete ze svého vystoupení a proč?

Tématem bloku je Komunikace mění svět. Komunikace se vlivem pokroku technologií a sociálních sítích v posledních deseti letech radikálně proměnila, což platí i pro zbytek světa. Na jedné straně jsou lidé z technologické globalizace trochu vystrašení, na straně druhé se lidé mají materiálně lépe. Díky sociálním sítím a transparentnosti internetu lidé více komunikují napřímo a sami za sebe, se všemi dobrými i špatnými důsledky.