Šimona Mašková

Spolumajitelka Mašek Networks spol. s r.o.

Neděle  08.11.2020  14:15-15:15

Mám štěstí, že i jako advokátka jsem si uchovala zvídavost a tak když mi do cesty přišel síťový obchod, využila jsem ho. Umožnil mi přerodit se z advokátky do podnikatelky a investorky. Baví mne věnovat se rozvoji lidí a správě jmění. Navíc to mohu učit dál i s praktickými nástroji. A mám čas i na zpěv (na požádání vám zazpívám vysoké c 🙂 ).

„Peníze nekazí charakter. Peníze a bohatství jsou jen katalyzátorem našeho horšího i lepšího já. Jestli už jste si zkusila být chudá, vyzkoušejte si být bohatá a pak se rozhodněte, co je pro vás lepší :-)“

Téma: Jak poznám, že jsem finančně bohatá? Jak toho dosáhnu?

Naučíte se poznat, jestli potřebujete být bohatá. Naučíte se měřit své finanční bohatství. Odnesete si dva nástroje, které vás k finančnímu bohatství dovedou. Kromě toho se společně také zamyslíme, proč „muž+$=OK“ a proč „žena+$=?“. Věřím, že náš stůl přijde na to, jak měnit myšlení na „člověk+$=OK“.

Téma peněz a finančního bohatství je podhodnocované, už kvůli historickým souvislostem, kvůli tradičním klišé, kulturním zvyklostem, rodinným vzorcům ….. a najdete jistě více důvodů. Chci toto téma bez obalu otevřít a hlavně dát vám do ruky jednoduché nástroje jednak jak finanční bohatství pro sebe definovat a jak se k němu dostat. Mým cílem je rozšířit hranice vaší mysli a očekávání pro váš život.