Radmila Pinkavová Jirkovská

HR ředitelka TV Nova

pátek 26.3.2021
14:00-15:30h

Od dětství snila o práci v televizi. V dospělosti se jí její sen splnil. Od té doby už dvacet let pracuje v televizi Nova. Zvědavost a ochota měnit zaběhané pořádky ji provází celým životem. Věří, že na cokoliv se zaměříme, to můžeme dosáhnout a cokoliv chceme se můžeme naučit.

Téma:  Jak zvládat situace ohrožení?

Může se stát, že na vás ve vašem okolí někdo zaútočí. Nemyslím fyzicky, i když i to se může stát, ale daleko zákeřnější může být útok psychický. Někdo se vás pokusí vydírat, vyhrožovat vám, vyvine na vás dlouhotrvající tlak. Můžete zažít v práci bossing, šikanu nebo jen nepřijetí ze strany šéfa nebo kolegů. To všechno ve vás může vyvolat nečekané reakce. Jak se s takovou situací vypořádat?

Hlavní myšlenka pro mentees:

Mít odvahu odejít ze situace, která pro ně není příjemná a pochopit, co je třeba udělat, aby se taková situace pokud možno neopakovala.

Co mě v minulém roce nakoplo:

Změny, to je prostředí, které mě nakopává samo o sobě.

Zdroje inspirace:

Brain we are – skvělá témata, inteligentní moderátoři

Kterou ženu bych ráda potkala:

S Filipínou Welserovou – to byla žena, která dokázala prolomit ve své době neotřesitelné tabu společensky nerovného sňatku.

Co by pomohlo tomu, aby byl HLAS žen ve společnosti více slyšet?

Větší sebedůvěra žen.

Co bych se o sobě chtěla dočíst:

Ta, která žije šťastný život podle svých vlastních představ.