Petra Sofie Haken

MPSV, Metodička projektu 22 % K ROVNOSTI

Propojení na LinkedIN
sobota 27.3.2021
pondělí 29.3.2021
14:00-15:30h

Petra je součástí projektu 22 % K ROVNOSTI Ministerstva práce a sociálních věcí již od roku 2016. Podílela se i na Metodice pro Úřad práce, kde je jedna část věnována i volbě povolání, rekvalifikacím a dalším opatřením směřujícím k svobodnější volbě profesní dráhy žen i mužů.

Téma:  Povolání je svobodná volba, nebo ne?

Na základě čeho se rozhodujeme o svém povolání, o svém studiu? Volíme srdcem, rozumem? Nebo do hry vstupují skryté motivy, očekávání okolí, snaha se zavděčit, splnit očekávání? Jsou určité schopnosti, vlastnosti ženám dány? Rodíme se s nimi? Nebo se i empatii musíme učit? Podíváme se trochu víc do hloubky na souvislosti výchovy, vzdělání a volby budoucí profesní dráhy. Pokusíme se proniknout pod pokličku zažitých představ o ženách a mužích, abychom se mohli rozhodovat o volbě kariéry své i svých dětí svobodně.

Hlavní myšlenka pro mentees:

Volba povolání může být skutečně svobodná. Jen pokud si uvědomíme skryté motivy, očekávání, předsudky, můžeme s nimi pracovat a osvobodit se a rozhodovat se podle sebe a svého srdce.

Co mě v minulém roce nakoplo:

Nové možnosti online i offline prostoru. Vděčnost za lidská setkání.

Kterou ženu bych ráda potkala:

Františka Plamínková, Kamala Harris – neobyčejné ženy v neobyčejné době. Silné, sebevědomé, své.

Zdroje inspirace:

Hrdinky – příběhy významných českých žen
Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky
Příběhy pro kluky, kteří se nebojí být výjimeční
Příběhy žen a mužů v průběhu historie, z nichž je patrné, jak rozličným povoláním se věnovali, nebo by rádi věnovali, kdyby jim to bylo umožněno.

Co by pomohlo tomu, aby byl HLAS žen ve společnosti více slyšet?

Otevřený prostor, kde může zaznít jejich hlas. Příležitosti a důvěra v jejich schopnosti a dovednosti. Rovnoměrné rozdělení práce a péče mezi oba partnery a rodiče. Uznání, že i otec je rodič a je normální, že se podílí na péči o domácnost a rodinu a má proto dostatečné předpoklady. Uznání, že i žena je veřejnou osobou, má expertní znalosti a její hlas může ve veřejném prostoru zaznívat stejně jako ten mužský.