Představte se prosím v 5 větách

Diverzita je mou vášní i posláním.

Podporuji projekty s dopadem na společnost, pomáhám porozumění mezi světem businessu a vědy a mezi různými zeměmi. Pořádám podnikatelské mise pro ženy. Nově jsem se začala věnovat inovacím a technologiím.

Rovněž jsem manželkou, matkou, kamarádkou i dcerou.

Linda Štucbartová

Founder, Diversio

„Buď tou změnou, kterou chceš ve světě vidět.“

⊕ Pátek 29.3.2019

Koupit vstupenku

Jakou myšlenku vyšlete ze svého vystoupení a proč?

Tzv. Influence Model a jeho 4 složky. Není nic praktičtějšího než dobrá teorie.

Co si z konference chcete odnést?

Inspiraci, pozitivní energii a nová přátelství.

Jak pohlížíte na ústřední téma konference FIREMNÍ KULTURA? 

Firemní, v širším pojetí organizační kultura, významně ovlivňuje nejen jednotlivce, ale mnohem širší ekosystém. Má vliv na výkon, spokojenost či spolupráci. Málokdo ji však umí popsat v pěti výstižných slovech či charakteristikách. Srozumitelnost a komunikovatelnost jsou faktory, u kterých firemní kultura začíná, ale nekončí. Závěrem jedno připomenutí – firemní kulturu netvoří přídavná jména, ale lidé.