Klára Alžběta Samková

Majitelka Advokátní kanceláře Klára Samková, s.r.o.

Propojení na LinkedIN
čtvrtek 1.4.2021
14:00-15:30h

27. rokem v advokacii, zaměstnávám 100% advokátek – žen. 80% z nich si v průběhu práce v mé kanceláři pořídilo jedno či dvě děti, přičemž nadále pokračovaly ve své profesi. Moje finanční ředitelka je u mne 16 let a za tu dobu si pořídila tři dcery. Feminismus a podpora pracujících žen je mou každodenní praxí.

Téma:  Ekonomická samostatnost ženy je stále na prvním místě

Narážím na to stále ve své praxi. Stále je společenským dogmatem, že žena se „obětuje“ pro rodinu. I od ženy – profesionálky – se samozřejmě očekává, že bude podporovat svého manžela/partnera, a to ZDARMA, ačkoliv jinému „normálnímu“ klientovi by za svou práci vyfakturovala desítky či stovky tisíc… A do tohoto vzorce chování je ochotna jít/automaticky jde i když mají s manželem oddělené jmění či je „jen“ jeho partnerka, tedy mu dává dary v řádu desítek/stovek tisíc korun. JÁ TO PROSTĚ NECHÁPU… A ne, není to správně. Chci, aby to ženy pochopily: nechat se vykořisťovat, i když tak zvaně „dobrovolně“, není správné. Je to i věc sebeúcty…

Hlavní myšlenka pro mentees:

Nikdo nemá život lehký. Nikdo nemůže za to, kam jej život postavil. Každý může za to, co se svým životem udělá. I když to zatraceně není lehký.

Zdroje inspirace:

Mary Beardová – Ženy a moc, manifest.

Co mě v minulém roce nejvíc nakoplo:

Spíš co mne nejvíc srazilo?

Kterou ženu bych ráda potkala:

Polyxenu z Lobkovic – dámu, která po II. pražské defenestraci zachránila Slavatu s Martinicem z toho smrdutého příkopu, kam byli vyhozeni. A dále mediovala mezi císařským dvorem a protestanty- sama katolička. Ví, jak přežít turbulentní doby…

Co by pomohlo tomu, aby byl HLAS žen ve společnosti více slyšet?

Hlavně ten hlas musí ženy vydávat. Mlčení fakt, ale fakt nepomůže!