Jana Merunková

Podnikatelka a mentorka Yourchance o.p.s.

Propojení na LinkedIN
pondělí 29.3.2021
čtvrtek   1.4.2021
14:00-15:30h

Jsem člověk plný snů, které už roky proměňuji v realitu. Zastávám postoj, že s Božím požehnáním a dobrým týmem, člověk může zvládnout všechno. Věnuji se byznys mentoringu a řadě projektů se společenským přesahem. Jsem za to vděčná a šťastná.

Téma:  Osobní poslání, výzvy, sebehodnota a jak to souvisí

Mentoring vnímám jako sdílení osobních poznání, životních lekcí, postojů a hodnot, které člověka na cestě ke spokojenosti a naplněnému životu formovaly. Jako důležitý krok vnímám diskusi nad myšlenkovými procesy, způsobem rozhodování, ale i nad principy, hodnotami a konkrétními výsledky v jednotlivých situacích. V mentoringu budeme věnovat prostor přenositelnosti těchto zkušeností do praxe každé z účastnic.

Hlavní myšlenka pro mentees:

Úspěch je otázkou vize, úsilí a leadershipu.

Kterou ženu bych ráda potkala:

Madeleine Albright, její průkopnický přístup a hodnoty mě dlouhodobě inspirují.

Co mě v minulém roce nakoplo:

Přijala jsem nové výzvy. Znát své poslání a s ním spojené vize a cíle je to nejvíc, co člověku dává energii růst.

Zdroje inspirace:

Jsem velký propagátor čtení. Čtení nás vede k soustředění a informace se ukládá přímo do podvědomí. Konkrétní autory probereme osobně.