Jana Havrdová

Viceprezidentka HK | prezidentka ČKF
předsedkyně správní rady Nadačního fondu Aktivní ČESKO

Téma mentoringu:
Žena jako garant aktivního životního stylu rodiny

Pátek 12.4.2024

Clarion Congress Hotel Prague

Mentoring
Vstupenky
Téma:  Žena jako garant aktivního životního stylu rodiny

Aktivní životní styl je v dnešní době jednou z nejvýznamnějších záruk dlouhodobě udržitelného fyzického i psychického zdraví. Je nezbytný pro děti, mladistvé, dospělé v produktivním věku i pro starší generaci. Jak zařadit pohyb do každodenního života? Proč ho můžeme označit za elixír života? A jak zařadit aktivní životní styl mezi jednu z politických, vzdělávacích i společenských priorit? To jsou témata, kterým se budeme věnovat.

O mně

Jsem aktivní propagátorkou aktivního životního stylu jako nedílné součástí péče nejen o fyzické a psychické zdraví jedince, ale i významného nástroje pro snížení nákladů na zdravotnictví, konkrétně širokou škálu civilizačních onemocnění, kterým lze z 80% předcházet aktivním životním stylem. V Hospodářské komoře se také zaměřuji na téma rovných příležitostí, konkrétně jsem jednou z tváří nové platformy Women4Business.

Co pro vás znamená slovo “příležitost”?

Příležitost je prostor, kde mohu uplatnit své znalosti, dovednosti a zkušenosti a současně realizovat své vize a být tak platným členem společnosti.

Jaká příležitost vám změnila život?

Velkou příležitostí pro mne byla nabídka stát se jednou z moderátorek magazínu ČT Sama doma. V tomto týmu jsem strávila 18 let svého života a stal se pro mne nenahraditelnou a jedinečnou školou zkušeností, za kterou jsem velmi vděčná.

Co byste popřála Equal Pay Day k 15. narozeninám?

Equal Pay Day je jedinečný projekt, který pomáhá dobré věci, tedy rovnému zapojení žen ve společnosti se všemi pozitivními dopady pro řadu společenských jevů. Přeji všem, kteří za tímto projektem stojí, hodně sil, energie, trpělivosti a vytrvalosti kráčet dál krok za krokem směrem, který má celospolečenský dopad.