Představte se prosím v 5 větách

Jsem člověk pozitivně laděný a ovlivňovaný intuicí.

Přestože mám manažerské schopnosti, jsem člověk kreativní.

Ráda spolupracuji s lidmi, které znám osobně a vyhovuje mi přátelskost i v obchodním a pracovním jednání.

Za zásadní považuji dodržet dané slovo a poučovat se z chyb, ať již vlastních nebo okolí.

Ivana Šachová

jednatelka SILEX s.r.o. SCANquilt bytový textil

„Chovej se k ostatním tak, jak si přeješ, aby se chovali k tobě.“

⊕ Pátek 29.3.2019

Koupit vstupenku

Jakou myšlenku vyšlete ze svého vystoupení a proč?

Pokud se něco děje opravdově, otevřeně a dlouhodobě, přináší to výsledky i přes počáteční nedůvěru okolí.

Co si z konference chcete odnést?

Pocit, že se prostá lidská osobní komunikace neztrácí.

Jak pohlížíte na ústřední téma konference FIREMNÍ KULTURA? 

Firemní kultura je základ fungování každé firmy a nejedná se pouze o vztahy uvnitř, ale také o to, co vyzařuje směrem ven. Vedení firmy by mělo mít dostatek času tuto kulturu budovat a dohlížet na to, aby se dodržovala, případně příkladně napravovat veškeré odchylky od běžného standardu, aby z dlouhodobého hlediska docházelo pouze k jejímu pozitivnímu vývoji. Firemní kultura je tvořena jen a jen chováním vedení a zaměstnanců a jejím základem jsou morální hodnoty každého jednotlivce, se kterými žije a které vedení buď toleruje nebo nikoliv.