Představte se prosím v 5 větách

Moje práce mne baví! Jsou šťastni ti, kdo toto mohou říci, a není jich mnoho. Přestože asociace není moje firma, chovám se k ní tak, jako by byla. Řeči nemají cenu, důležité jsou výstupy.

Eva Svobodová

Generální ředitelka AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

„Nic nedělat na polovic. Vše dělat aspoň na 100 %. 🙂 „

⊕ Pátek 29.3.2019

Koupit vstupenku

Jakou myšlenku vyšlete ze svého vystoupení a proč?

Vzhledem k tomu, že 99 % všech firem v ČR jsou malé a střední podniky a z nich 95 % jsou mikrofirmy do 10 zaměstnanců, pak je hlavní myšlenkou téma „Jak je důležité budovat firemní kulturu v malém týmu“.

Co si z konference chcete odnést?

Jsem otevřená všem dalším informacím, názorům, zkušenostem z praxe.

Jak pohlížíte na ústřední téma konference FIREMNÍ KULTURA? 

Kultura v organizaci je způsob, jakým se zde žije a pracuje a je přímo závislá na interním PR. Každý zaměstnanec musí znát PRODUKT společnosti, ÚČEL společnosti a SOUHLASIT s ním – toto nelze dát do směrnice a musí se na tom neustále pracovat. Úroveň interního PR se pozná podle oblečení lidí, čistoty prostor, dobré komunikace, plnění slibů, čestnosti a férovosti. Pokud všichni vědí přesně, co mají dělat, jak jejich práce podmiňuje práci jiných nebo na ni navazuje, pak může společnost dosahovat velmi dobrých výsledků. Vedení musí komunikovat se zaměstnanci a ptát se, jak se cítí, jak vnímají firmu, zda by práci v ní doporučili svým známým, jak komunikují zaměstnanci mezi sebou, zda jsou hrdí, spokojení, znají účel a cíl, zda mají nějaké pracovní problémy či těžkosti a ty hned řešit – projevit zájem o ně. Interní PR i firemní kulturu každopádně zhoršuje skutečnost, kdy vedení hlásá něco, čím se samo neřídí nebo nedostatečně komunikuje – vytvořené vakuum vyplní zkreslené polopravdy a domněnky.