Dana Hlaváčková

Lékařka (MUDr.) – OSVČ

Rezervovat mentoring / od 28.2.2019

Téma speed mentoringu

Sebepéče – užitečný nástroj na cestě za kariérou

Budování kariéry i její udržitelnost na dosaženém vrcholu vyžaduje maximální orientaci na rychle se měnící a velmi turbulentní vnější prostředí. Člověk je plně zaujatý úkoly, které na něj tato dynamicky se měnící objektivní realita klade, a zapomíná na vlastní fyzické, psychické a sociální hranice. Znovunalezení a kultivace těchto osobnostních hranic a možností vlastního těla, energie a mysli přináší rovněž změnu v přístupu k budování kariéry i dlouhodobému udržení profesní dosažené pozice. Jinak řečeno: „Když budu JÁ v pohodě, všechno ostatní v mém životě do sebe správně zapadne“. Přístup a metody, jak tohoto stavu dosáhnout, jsou předmětem tohoto mentoringového bloku.

Moje rada účastnicím

Krásně je tam, kde právě jsem…

Co byste popřála akci k 10. výročí?

Poděkování za dosavadní činnost, do dalších let činnosti hodně správných témat, úspěšných akcí, spokojených členek a podporovatelů.

Něco o mně

Kromě práce lékařky zdravotnické záchranné služby se věnuji téměř 10 let podpoře osobnostního rozvoje prostřednictvím biorelease masáží a bodyterapie. Působím rovněž jako krizový intervent u případů následků akutní stresové poruchy.