2022mentoringvšechny aktuality

Jak vydělávat férově?

K naší konferenci již neodmyslitelně patří ženy z ministerstva práce a sociálních věcí, protože se všechny věnují tématu odměňování žen a mužů a hledají příčiny a nástroje ke snižování tohoto dlouhodobého rozdílu. Setkáme se s nimi naživo i online.

Dita Jahodová

odborná garantka pro nástroj Logib, MPSV

V posledních dvou letech spolu se zaměstnavateli intenzivně testovala českou verzi švýcarského nástroje Logib na analýzu odměňování žen a mužů. Podařilo se nejen identifikovat, kde rozdíly v odměňování žen a mužů u nich na pracovišti vznikají, ale i nastavit směr, jak dál postupovat při jejich snižování.

Téma:  Na co se soustředit, když chcete odměňovat férově

Během setkání se seznámíte s tím, jak rozklíčovat příčiny rozdílů v odměňování žen a mužů pomocí nástroje Logib. Společně se pobavíte o tom, jak uvažovat o práci stejné a srovnatelné hodnoty při zapojení genderového hlediska, a jak tento způsob uvažování přenést do praxe ve Vaší organizaci. Odnesete si i pár tipů na podporu rovného odměňování u Vás na pracovišti.

Lenka Simerská

hlavní gestorka systémového projektu 22 % K ROVNOSTI, MPSV

Již šestým rokem řídí systémový projekt 22 % K ROVNOSTI, kde vznikají konkrétní nástroje, analýzy, doporučení a postupy pro snižování propadu příjmů žen vůči mužům v ČR. A dále pak motivuje ženy, aby vstupovaly do politiky a veřejného života.

Téma:  Jak vydělávat férové peníze – jak na to technicky a jak na to „uvnitř“ sebe

Dozvíte se, jak nejčastěji vzniká neférové odměňování, jak to vůbec zjistit a co s tím můžete dělat, aniž byste nutně měnila práci. Také si povíte, jak postupovat při nástupu do nové práce, a kde se nejčastěji dělají chyby v nastavení ohodnocení. A pokud téma právě řešíte, rozeberete společně vaše konkrétní situace.

Jana Skalková

vedoucí poradenského týmu ministra, MPSV

Jana propojuje světy byznysu, práce, legislativy a státní správy, jejím cílem je, aby se konečně naše společnost posunula ve flexibilitě zaměstnávání. 

Téma:  Umíme opravdu slaďovat práci a rodinu? Různé etapy a různé životní situace si žádají různá řešení

Budeme se věnovat tématu skloubení práce a rodiny. Podíváme se na téma z různých úhlů pohledu: co mohou udělat firmy, když si chtějí udržet talenty v podobě rodičů či jinak pečujících zaměstnanců a zaměstnankyň. Ale i co můžete udělat vy samy, abyste si vyjednaly takové podmínky, které budou respektovat Vaše aktuální možnosti a potřeby.

Petra Sofie Haken

metodička projektu 22 % K ROVNOSTI, MPSV

Rozdíl v odměňování mezi ženami a muži se mírně snížil, ale vyhráno rozhodně ještě není. Jak pomoci nastartovanému trendu růstu mezd v oborech, kde tradičně převažují ženy?

Téma:  Peníze a péče. Jak si vyjednat nejlepší podmínky?

Máte malé děti? Nebo starší rodiče? A chcete se i nadále věnovat své profesi? Jaká máte práva a možnosti? A jaké povinnosti má vůči vám zaměstnavatel? Jak si vyjednat férové podmínky? O tom všem budeme mluvit a sdílet vzájemně svoje zkušenosti. Neboť kdo nezná svá práva a možnosti, nemůže je ani hájit.

Více o projektu: 22 % k rovnosti je systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí pro snižování rozdílů v odměňování žen a mužů v ČR. Zapojuje do řešení všechny aktéry na úrovni veřejné správy, institucí i byznysu. Výstupem jsou konkrétní nástroje jako kalkulačka reálných výdělků žen a mužů na trhu práce, Logib – sebetestovací nástroj pro zaměstnavatele přejatý ze Švýcarska pro zjištění rozdílu v odměňování uvnitř organizace, metodické materiály pro Úřad práce a Státní úřad inspekce práce pro předcházení vzniku nerovností a kontroly rovného odměňování u zaměstnavatelů. Vše je podloženo výzkumy a analýzami, dobrými praxemi ze zahraničí a osvětovou kampaní pro širokou veřejnost.