2022napsali-o-nasvšechny aktuality

EPD v časopise ProfiHR

V posledním čísle odborného časopisu Profi HR, který je mimo jiné i mediálním partnerem letošní konference, vyšel článek na téma mentoring, najdete zde i rozhovor s mentorkou Zuzanou Lošákovou ze společnosti MARS, také rozhovor s naší členkou Jitkou Kadlčíkovou a pozvánku na celou akci.

Tímto děkujeme ProfiHR za propagaci !